Magazín Elita

Zločinec, zloděj

Dojdeme  k velkému zklamání. . Vidíme-li ho, čeká nás milostné (záletné) dobrodružství, které může přinést jen starosti, které budeme muset bez odkladu řešit. Přistihneme-li zloděje při své činnosti, odhalíme ty , kteří nám lžou, aby získali naši přízeň či výhody námi udělované. Zdá-li se nám o zločincích a zlodějích příliš často, budeme vyzvání (obesláni) k účasti  u soudu.