Magazín Elita

Zem

Pozitivní je jen v souvislosti kopáním, které nám jde snadno, všechny ostatní souvislosti hovoří o námaze a velkém úsilí, které nemusí být opětováno. Otevře-li se nečekaně, nečekají nás šťastné chvíle.