Magazín Elita

Zeď

Vyjadřuje především překážky v našem konání, doma i na pracovišti. Stavíme-li novou zeď, díky které získáme soukromí, započali jsme  nový perspektivní vztah. Stojí-li nám v cestě, zažijeme krušné chvíle. Budeme-li ji bourat, nečekaně získáme výhodu či majetek. Křivá, budeme muset dlouhodobě snášet nejrůznější příkoří. Přeskočíme-li zeď bez zaváhání (škobrtnutí), zvítězíme v nějaké při či jiném boji, je-li příliš nízká, špatně jsme odhadli své síly a překážku budeme jen těžko zdolávat. Předběhne-li nás někdo při přeskakování, bude zmařena cesta za naším úspěchem.