Magazín Elita

Zbraň

Musíme být více usilovní, jinak nenalezneme šťastná východiska z nečekaných situací.