Magazín Elita

Téměř nulové emise uhlíku i prachových částic. Hoxter vyvíjí unikátní nízkoemisní krbovou vložku

Téměř nulové emise uhlíku i prachových částic. Hoxter vyvíjí unikátní nízkoemisní krbovou vložku

Ještě ekologičtější vytápění dřevem s téměř nulovými emisemi uhlíku a prachu. To je cílem společnosti Hoxter, která ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem při VŠB – TUO vyvíjí nízkoemisní krbovou vložku. Emise prachových částic jsou u ní oproti současným prémiovým krbům o třetinu nižší, v průměru dosáhly hodnoty 20 miligramů na metr krychlový. V případě uhlíku pak pokles činí necelých 30 procent ve srovnání se současnou špičkou v oboru. Hoxter aktuálně tento prototyp krbové vložky dále vylepšuje, s hodnotami prachu a uhlíku se chce dostat ještě níže. Na trh chce nízkoemisní vložku uvést v horizontu 2 let.

Dlouhodobý tlak na snižování emisí CO a prachu se nevyhýbá ani segmentu vytápění budov dřevem. Výrobce to vede k vývoji nových technologií, výjimkou v tomto směru není ani společnost Hoxter. Ačkoliv její krby a kamna splňují platné emisní limity ekodesignu s velkou rezervou, vytkla si již před několika lety cíl podívat se až na samé hranice a limity produkce emisí CO a prachu. Firma se proto rozhodla ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem při VŠB – TUO vyvinout nízkoemisní šetrnou krbovou vložku, která bude vynikat prakticky nulovými emisemi uhlíku a prachových částic. Při laboratorních měřeních přitom prototyp dosáhl extrémně nízkých hodnot.

„Naším cílem je učinit vytápění dřevem ještě ekologičtějším. Ačkoliv jsou požadavky na ekodesign u krbů a kamen dnes již poměrně přísné, snažíme se v tomto směru jít ještě dál. Legislativou dané maximum prachových částic se nám podařilo stlačit na čtvrtinu. Například v Německu se zároveň začíná řešit i zpřísňování legislativy právě s ohledem na množství prachových částic. V Česku v tomto směru proto chceme být průkopníky,“ uvedl zakladatel společnosti Hoxter Richard Dorazil.

Keramický katalyzátor snižuje emise uhlíku

Klíčovým atributem z hlediska výrazného snížení emisí oxidu uhelnatého je přítomnost většího množství otvorů pro přívod terciálního vzduchu do spalovací komory. Prototyp krbové vložky byl osazen celkem 4 takovými otvory, díky nimž bylo do krbu při spalování přiváděno velké množství vzduchu, aby docházelo k co nejoptimálnějšímu hoření.

Kromě toho byla vložka vybavena také speciálním keramickým katalyzátorem umístěným mezi deflektor spalovací komory a akumulační prstence. „Jedná se o keramickou destičku s výraznou pěnovitou strukturou. Na jejím povrchu jsou naneseny vzácné kovy, které díky svým ušlechtilým vlastnostem zachytávají velké množství plynových emisí,“ řekl vedoucí produktového managementu společnosti Hoxter Jiří Roun, který se na vývoji nízkoemisní krbové vložky podílel.

Hodnoty uhlíkových částic se díky tomu u nízkoemisní krbové vložky pohybovaly okolo 770 miligramů na metr krychlový, což je o třetinu méně než u současných prémiových krbových vložek a prakticky o polovinu méně, než stanovují tuzemské limity ekodesignu. Hodnoty částic prachu a uhlíku se též podařilo výrazně snížit pod limity ještě přísnější normy BlmSchv2, která v Německu vejde v platnost od 1. ledna 2025.

Katalyzátor zakrývá celý otvor odkouření, zároveň je vybavený bezpečnostním bypassem, pokud by došlo k ucpání spalinové cesty. Výhodou přítomnosti katalyzátoru v systému krbové vložky je i zvyšování teploty v prostoru před tímto zařízením. „Rozdíl v teplotě před a za katalyzátorem je zhruba 100 stupňů Celsia, což mírně zvyšuje i množství naakumulovaného tepla ze spalovací komory. Zařízení má současně prakticky neomezenou životnost,“ doplnil Roun.

Riziko v tomto směru může znamenat pouze výrazné přetopení krbu. V takovém případě by se totiž vrstva ušlechtilých kovů na povrchu keramiky shlukla do malých kuliček a katalyzátor by ztratil svoji funkci. „Odolnost povrchové úpravy je do 800 stupňů. Pokud tedy člověk topí normálně a v souladu s pokyny kamnáře, problém nenastane. Velmi snadno probíhá i údržba, katalyzátor bude možné jednoduše demontovat a svépomocí vysát, postačí to jednou ročně,“ upřesnil Jiří Roun.

Snížení emisí prachu na pětinu

Výrazný posun zaznamenal Hoxter při vývoji nízkoemisní krbové vložky i z hlediska podílu prašných částic, do 2,5 μm. Průměrná hodnota z šesti měření činila 20 miligramů na metr krychlový. Prašnost současných prémiových krbových vložek se přitom pohybuje lehce pod 30 miligramy.

„Nutno však dodat, že z hlediska prachu záleží i na způsobu přikládání. Pokud by člověk nízkoemisní krbovou vložku využíval a přikládal tak, že polínko nešetrně hodí do rozžhaveného popela, takto nízkých hodnot by dosáhnout nemohl,“ doplnil Jiří Roun. Klíčový z hlediska emisí je také druh dřeva, stejně jako jeho suchost či množství kůry. Pokud je jí více, stoupne i množství emisí. Při měření proto byla použita polínka suchého tvrdého dřeva, tedy ideálního paliva pro efektivní a čisté hoření v krbových a kamnových systémech.

Jako zásadní se pro dosažení extrémně nízkých hodnot emisí přitom podle Jiřího Rouna projevila i přítomnost elektronické regulace hoření. Ta podle teploty v topeništi či tlaku v komínu reguluje pomocí automatické klapky množství přiváděného vzduchu do topeniště, čímž zajišťuje maximálně efektivní hoření paliva.

Hoxter aktuálně nízkoemisní krbovou vložku stále vyvíjí. „Hledáme takové řešení pro minimalizaci prachových částic, které bude uživatelsky ideální a přitom zajistí takové hodnoty prachu jako při testování v odborné laboratoři. Obecně jsme s dosavadními naměřenými hodnotami prachu i CO spokojeni, naším cílem je však dostat se ještě níže, a to ideálně na třetinové hodnoty německé normy BlmSchV 2 u prachových i uhlíkových částic,“ uzavřel Richard Dorazil s tím, že nízkoemisní krbovou vložku chce Hoxter uvést na trh v horizontu 2 let.


Další články z rubriky

Formální móda podzimu přichází opět s proužky

Formální móda podzimu přichází opět s proužky

Táňa Tkadlecová a Bohdana Kolínková tvoří kolekce s něžným dotekem folklóru

Táňa Tkadlecová a Bohdana Kolínková tvoří kolekce s něžným dotekem folklóru

Umění v kuchyni: Miele povyšuje digestoře na mistrovská díla

Umění v kuchyni: Miele povyšuje digestoře na mistrovská díla

Objemová maska a gel pro vzdušný objem jedině od Tea Tree Lemon Sage!

Objemová maska a gel pro vzdušný objem jedině od Tea Tree Lemon Sage!

Brita zbavuje vodu nežádoucích látek a mikročástic

Brita zbavuje vodu nežádoucích látek a mikročástic