Magazín Elita

Dělo

Opodstatněné  obavy,  strach a  nešťastné  kroky. Střílí-li  se  z něho,  dá  se  toto  považovat  za  znak  jedinečnosti.  Narodí-li  se dítě  za salv z děla,  vyjadřuje  to jeho  jedinečnost.  Střely  z děla,  které jsou  jasně  ohraničené značí  dobré zprávy. Dělové  koule jsou  předzvěstí  těžkých  chvil a  nebezpečí.