Magazín Elita

Zákazník

Nejsme dostatečně ostražití a dojdeme tedy ke ztrátě.