Magazín Elita

Zahrada

Procházet  se v upravené  zahradě je vyjádřením šťastného období. Jdeme-li v zahradě  pod obloukem (keř, růže a jiné květiny) vyjadřuje pevné zdraví a spokojenost v manželství. Jsme-li opuštění a bez lásky, jistě i brzy potkáme. Pracujeme-li v ní, pocítíme uspokojení z vlastní práce. Pustá a zarostlá značí faleš a zármutek okolo nás a není radno žádat u kohokoli o pomoc.