Magazín Elita

Popáleniny jsou rizikem nejvíce pro děti

Popáleniny jsou rizikem nejvíce pro děti

Popáleniny patří z hlediska následků k nejzávažnějším úrazům vůbec, kdy obzvláště u těžkých případů může být léčba i celoživotní. V Česku se průměrně ročně popálí asi 600 dětí. Důležitost prevence připomíná 8. října Mezinárodní den boje proti popáleninám.

Celosvětově se úraz popálením týká ve čtyřech z deseti případů právě dětí. "Příčiny dětských popálenin se různí v závislosti na věku; Zatímco děti do tří let se nejčastěji spálí horkou tekutinou - polévkou či čajem, nejčastější původ popálenin u starších dětí je od hořícího oděvu," vysvětluje Michala Hanzlíčková, produktová specialistka pojišťovny MetLife. U dětí do 2 let je považováno za závažné popálení postihující více než 5 % tělesného povrchu, u starších se tato hranice mírně zvyšuje. K popálení dětí dochází většinou doma.

Popáleniny a opařeniny představují riziko také pro dospělé, kteří k těmto poraněním přicházejí nejčastěji při výkonu práce vlivem zanedbání bezpečnostních předpisů. Jako těžké je u dospělých považováno popálení na 20 % povrchu těla, za kritickou je označována hranice 40 %. Nejzávažnější jsou popáleniny na obličeji, rukou, nohou, hýždích a intimních partiích.

Následná léčba popálenin patří k těm časově i finančně velmi nákladným, což potvrzují i slova Michaly Hanzlíčkové: "Za loňský rok jsme našim popáleným dospělým a dětským klientům vyplatili celkem 2,3 milionu korun. Z minulosti můžeme zmínit případ klienta, kterému jsme vyplatili pojistné plnění ve výši bezmála 10 milionů korun. Ten utrpěl popáleniny na 70 % těla, přičemž 55 % tělesného povrchu bylo postiženo popáleninami 3. stupně."

Popáleniny jsou u pojišťovny MetLife součástí zejména úrazových krytí, nechat se připojistit na popáleniny mohou tak všichni klienti při sjednání životního pojištění. A pojištění myslí samozřejmě na dospělé i děti. "Sjednání pojištění představuje sekundární ochranu řešící následky, nejdůležitější ovšem zůstává prevence,"připomíná Michala Hanzlíčková. Obecně se doporučuje uchovávat všechny tepelné spotřebiče z dosahu dětí. Do jejich rukou rozhodně nepatří ani zápalky, zapalovače či pyrotechnika. Domácnosti s batolaty by se dle doporučení odborníků měly vyhnout také ubrusům, kdy jej na sebe děti v nestřeženém okamžiku mohou strhnout, a to i s horkými tekutinami. Starší děti by v případě požáru měly znát telefonní číslo na záchranné složky - 112, případně 150 a 155. Dospělí by zase měli některé situace lépe předvídat a nevystavovat sebe nebo své ratolesti zbytečnému riziku.

Mezinárodní den boje proti popáleninám byl vyhlášen v roce 2000 a jeho smyslem je připomenout právě důležitost prevence popálenin zejména u dětí, které jsou nejohroženější skupinou.

O společnosti MetLife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.


Další články z rubriky

Den Země: Planeta trpí přívalem elektroodpadu, výzvou je sběr a recyklace i menší elektroniky

Den Země: Planeta trpí přívalem elektroodpadu, výzvou je sběr a recyklace i menší elektroniky

Praktické tipy pro vaše dokonalé uzemnění

Praktické tipy pro vaše dokonalé uzemnění

Jaro je tu! A oči mohou trpět…

Jaro je tu! A oči mohou trpět…

Jarní detox v lázních na Slovensku – obnova těla i ducha zaručena

Jarní detox v lázních na Slovensku – obnova těla i ducha zaručena

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve

Na vlně audioknih