Magazín Elita

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

O tom, jak dobře se student naučí cizí jazyk, rozhoduje mnohé – od motivace studenta a jeho přirozeného talentu přes jeho píli až po kvalitu lektora i zvolenou metodu výuky. Těch přitom existuje celá pestrá škála. Podle Simony Škurkové, ředitelky jazykové školy Lingua Centrum, je v moderní výuce dospělých nejefektivnějším způsobem kombinace hned několika metod v optimalizovaném poměru. Ve svém komentáři uvádí, jaké metody výuky jazyka jsou či byly v tuzemském prostředí nejběžnější, jaké jsou jejich výhody, ale i nevýhody.

Metody výuky nejen cizího jazyka procházejí logickým vývojem. Některé zastarávají, jiné se objevují. V současné době existuje celá řada již klasických, ale i alternativních způsobů, které můžeme při výuce jazyka využít. Ve chvíli, kdy z nich lektor volí tu nejvhodnější, musí zvážit různé faktory: samotný charakter vyučovaného jazyka, zda jsou jeho žáky děti, či dospělí, jaké dovednosti si posluchač kurzu primárně touží osvojit a mnoho dalšího. Je třeba také uvážit, jaké daná metoda nabízí výhody a nevýhody. Nakonec tak lektor často zjistí, že ideální cestou je využít synergie hned několika metod.

Dril nudí, výuka čistě v cizím jazyce frustruje

Jednou z dnes již zastaralejších metod výuky jazyků je takzvaná translační neboli překladatelská metoda. U nás je spojena především s osobou profesora Jaroslava Peprníka a jeho dnes už legendární učebnicí Angličtina pro jazykové školy, z níž se angličtinu učily mnohé generace. Tato metoda se opírá zejména o dril, student se s jazykem seznamuje překladem textu a učením se frází a slovíček. Je vhodná pro pravidelné a „organizované“ jazyky, jako je například němčina, dnes se ale využívá jen okrajově. Bývá jí totiž vytýkána nudnost, přílišné zaměření na gramatiku a psaný projev a značný důraz na používání mateřského jazyka ve výuce.

V určitém ohledu je opakem translační metody metoda přímá. Ta bývá definována jako způsob výuky jazyka prostřednictvím konverzace, diskuze a čtení přímo v cílovém jazyce bez použití překladu a bez studia formální gramatiky. Její výhodou je to, že je student vystaven cílovému jazyku ve velké míře a učí se jej „přirozeně“. Bohužel, častou nevýhodou je frustrace studentů z toho, že nestíhají, nerozumí nebo nechápou, což obvykle vede k zanechání studia. Tuto metodu je tak vhodné používat s mírou, tedy mluvit na studenta v cílovém jazyce, ale pokud se jedná o složitější jev, vše vysvětlit i v jazyce mateřském.

Moderní výuka si zakládá na komunikaci, komplexnosti a přirozeném osvojování jazyka

Drtivá většina dnešní výuky jazyků je vedena metodou komunikativní/audiolingvální. Jde o moderní metodu, která rozvíjí všechny jazykové dovednosti. Výhodou je, že se student posouvá v jazyce rovnoměrně a komplexně se učí mluvenou formu jazyka, formu psanou, poslech i čtení. Velký důraz je také kladen na význam a použití jazyka: cílem je tedy naučit studenta vyhodnotit, v jaké situaci je vhodné použít jakých výrazových prostředků. Tato metoda je občas kritizována za využívání mateřského jazyka při výuce začátečníků, já osobně to však považuji za výhodu – student tak lépe pochopí, jak nový jazyk funguje ve srovnání s jeho mateřštinou.

Hlavně při výuce dětí se dnes uplatňuje metoda zvaná TPR (total physical response), která děti učí cizí jazyk podobným stylem, jakým získávají znalost svého mateřského jazyka. Celá lekce se odehrává v anglickém jazyce a provází ji fyzická aktivita, hry, soutěže a také různé písničky, říkanky. Vztah studenta k cílovému jazyku se také rozvíjí a upevňuje pozitivním feedbackem: uděláš-li něco dobře, dostaneš pochvalu nebo odměnu. Poslední dobou se tato metoda začíná uplatňovat i u dospělých, především začátečníků. Nevýhodou ale je to, že pro mnohé dospělé je až příliš hravá.

Nejvyšší efektivitu přinášejí optimalizované kombinace metod

Spíše než jedna konkrétní metoda se v současné výuce jazyků používá vyvážený mix hned několika způsobů. Ze zhruba 70 procent je to kombinace metod komunikativní a TPR. V Lingua Centrum se nám nejlépe osvědčila kombinace v podstatě všech čtyř uvedených metod ve vyváženém poměru. Největší zastoupení má komunikativní metoda, která je vhodná napříč širokou škálou jazyků. Tu podle cílového jazyka v různých podílech doplňují metody přímá, metoda drilu – tedy translační – a metoda TPR. Tento mix využíváme se značnými úspěchy i v našich kurzech, kdy jde o intenzivní jazykovou výuku, díky níž studenti zaznamenají už za pět týdnů pokrok až o jednu celou úroveň.

Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum


Další články z rubriky

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti

Sovětští okupanti znetvořili krajinu u Milovic. Ochránci přírody jí ve spolupráci s vědci vracejí původní krásu

Sovětští okupanti znetvořili krajinu u Milovic. Ochránci přírody jí ve spolupráci s vědci vracejí původní krásu