Magazín Elita

Výčep

Jde symbol varovný, který nás upozorňuje na jednostrane, že vedeme špatný život, který není prospěšný našemu zdraví a na straně druhé nás upozorňuje na to, že díky našemu chování přicházíme o přátele. Hovoříme-li ve výčepu s obsluhou, čekají nás ztráty v podnikání.