Magazín Elita

Vůz

Máme tendence stoupat výše a hledat lepší společnost. Vezeme-li se na voze, čekají nás lepší časy a zbavení se starostí. Vyzdobený vůz (alegorický), je znakem radosti. Převrácený je upozornění na naše  závažné chyby a špatná rozhodnutí. Převrátí-li se vůz s nákladem, který je nenávratně zničen, čeká nás velká finanční újma. Pád z vozu  je vyjádřením našich nepromyšlených nápadů, které jsme začali realizovat a neuvědomujeme si, že se hrneme do jistého prodělku. Vůz se senem je štěstím a nečekaným úspěchem. Vůz naložený ovocem je ziskový obchod. Veze-li nábytek, bude rozdělena naše domácnost. Vůz tažený oslem je naše naivnost, na kterou doplatíme.