Magazín Elita

Vůně, zápach

Cítíme-li příjemnou vůni, můžeme očekávat zisk, ale pozor, nevěřte chvále, kterou na sebe slyšíte, je nutné spíše vědět, kdo nás chválí a proč. Vinoucí se vůně a nevíme odkud, čeká nás nějaké milé překvapení. Štiplavý zápach jsou nepříjemnosti. Je.li zápach k nesnesení, můžeme očekávat pomstu či  nečestný čin vedený proti nám. Vždy nabádá k opatrnosti, jinak se zničíme.