Magazín Elita

Vrba

Přijdou tísnivé dny plné smutku. Vrby u stojaté vody, potíže s dětmi – výchovné  problémy, u potoka oznamují blížící se smutek v rodině. Smuteční  vrba je o tom, že se potřebujeme někomu vypovídat. Řežeme-li vrbové proutky, nemůžeme zapomenout nějakou křivdu. Kvetoucí (kočičky) zamilujeme se a nevíme, zda protějšek lásku obětuje.