Magazín Elita

Vrána, havran

Létají-li kolem domu, je to vyjádření  nemoci nebo smrti. Krákající jsou pomluvy či nepříjemná zpráva. Více vran v dáli je zisk.  Veliké hejno je rodičovství. Chytáme-li je, čekají nás nechutné spory a smutná setkání.