Magazín Elita

Mluvíte s dětmi o penězích? Pozor – finanční negramotnost je může dohnat v dospělosti

Mluvíte s dětmi o penězích? Pozor – finanční negramotnost je může dohnat v dospělosti

Ač si to mnohdy neuvědomujeme, problematiku peněz začínají děti vnímat už odmalička. Ovlivňuje je prostředí, rodina, ale i spolužáci. Zdravě přemýšlet nad finančními prostředky bychom proto měli své ratolesti naučit co nejdříve, třeba formou hry. V pozdějším věku je velmi důležité zapojit děti do rozhovoru o příjmech a výdajích v domácnosti, jehož nedílnou součástí by měla být i debata o kapesném. Právě skrze interakci s rodiči se totiž děti a dospívající mohou nejlépe naučit samostatnosti a odpovědnosti. Tento náskok se jim podle odborníků násobně vrátí v dospělém životě.

Děti si své hodnoty vytvářejí i podle okolí, ve kterém vyrůstají. Ve školním i předškolním kolektivu, kdy se setkávají s vrstevníky z různých sociálních skupin poprvé, pro ně proto může být velmi obtížné posoudit, co je „obvyklé“ nebo „normální“. I u těch nejmenších tak mohou vzniknout mylné představy o tom, co je z hlediska peněz správné. V praxi se to může projevit třeba přehnanou potřebou po materiálních statcích – drahém oblečení, hračkách či elektronice. V takovém případě je podle odborníků vždy důležité dítě vyslechnout a pochopit, co jej k takovému chování motivuje. „Doporučila bych s dítětem probrat jeho názory a přání, které vedou k touze například po telefonu či značkovém oblečení. Klíčové je však s dětmi mluvit i o nepříjemných pocitech,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M., psycholožka z Canadian Medical.

Jaký dopad má nedostatek financí na vývoj dítěte?

Od raného věku se dítě učí hospodařit s penězi, což ovlivňuje jeho dospívání i další životní etapy. Pokud je v rodině nedostatek peněz, vnímají to rodiče i děti přirozeně negativně – a to především tehdy, pokud jim přímo narušuje denní rutinu. Dlouhodobý nedostatek je frustrující, vede ke zhoršení vztahů v rodině a může být dokonce příčinou zdravotních potíží. Proto by se rodiče podle psycholožky měli navzdory složité situaci snažit vytvořit dítěti doma pocit klidu a bezpečí.

„Lidé si své priority, cíle, přání a potřeby musí nastavit tak, aby byly dlouhodobě spokojeni s tím, co mají a mít mohou,“ říká psycholožka, a dodává, že špatné vzpomínky spojené s materiálním nedostatkem a dlouhodobým neuspokojením základních potřeb si děti mohou nést po celý život. Naplno se projeví třeba až v dospělosti při hledání práce nebo v partnerském životě. Problémům lze efektivně předcházet i tím, že rodiče vyhledají pomoc odborníka.

Nastavení kapesného

Individuální přístup a sociální zázemí hrají pochopitelně roli i při nastavení kapesného. Klíčová přitom není jen samotná jeho výše, ale i to, za co děti peníze utrácejí. Jednou z hlavních funkcí, které by kapesné mělo plnit, je naučit děti správnému zacházení s penězi. „V tomto ohledu platí, že méně je mnohdy více. Pokud mají děti k dispozici pouze omezené množství peněz, rychleji se naučí rozhodovat, za co se utrácet vyplatí, a za co ne. To je vede k samostatnosti a odpovědnosti. Zároveň je učí základní finanční gramotnosti, hospodaření s penězi i spoření,“ doplňuje Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M., a na závěr rodičům doporučuje, aby nesrovnávali výši kapesného svého dítěte s kapesným dětí v jiných rodinách, a spíše s dětmi mluvili o nastavených prioritách a přání včetně rozvoje kritického myšlení a plánování do budoucnosti. Srovnávání obecně může být zdrojem mnohých nepříjemných pocitů – to totiž často bývá příčinou pocitů méněcennosti či vyčlenění z kolektivu.


Další články z rubriky

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz