Magazín Elita

Vůl

Sexuální symbol charakteristický pro druhou mízu. Vždy je nutné se varovat zbytečné důvěřivosti. Pěkný potvrzuje dobrou úrodu.  Zapřaháme-li, čeká nás  povýšení či postup do vyššího stavu (mezi lepší třídu). Stádo volů potvrzuje  získání majetku. Porážíme-li ho (vedeme na porážku), čekají nás dobré výdělky, které si budeme umět s rozumem  užívat.Je-li splašený, oznamuje nedorozumění a neshody.

Na vlně audioknih