Magazín Elita

Čert

Vyjadřuje rozladěnou mysl, komplikující s e situaci, která duševně vysiluje - je nutné usilovat objasněn nebo nám „čert“ sebere duši. Snaží-li se nás napdnout nebo nás jinak ohrožuje, nechceme otevřít oči a vše otevřeně řešit, zbytečně s e dostáváme do sporů. Vidíme-li čerta, snadno podléháme návalu  vášní.