Magazín Elita

Fontána

Postříká-li nás, veškeré naše naděje na úspěch s e rozplynou, naše úsilí a investice jsou marné.