Magazín Elita

Čarodějnice

Prasymbol lásky z pozice ženy, ale mluví o lásce ženy k muži nejčastěji. Hovoříme-li s ní dává nám brzké naplnění touhy po zasnoubení nebo sňatku. Hovor vyjadřuje rady a myšlenky, které s e vynořují – harmonizuje mysl kvůli vztahu. Vždy, když ji pouze vidíme, čeká nás dobrá a šťastná budoucnost.