Magazín Elita

Vlnobití

Pozor na spotřebiče, mohou se vznítit, vše překontrolujte  a prověřte elektroinstalaci. Mohou se proti nám spojit kolegové.