Magazín Elita

Bolt představuje zásady bezpečné mikromobility a zavádí hodnocení jezdců koloběžek

Bolt představuje zásady bezpečné mikromobility a zavádí hodnocení jezdců koloběžek

Společnost Bolt, největší provozovatel mikromobility v Evropě, představila zásady bezpečného provozu sdílených koloběžek, které hodlá nadále aktivně prosazovat. Zároveň mají být inspirací či vzorem pro všechny. Bolt zavádí systém bodového hodnocení chování svých uživatelů, který má pomoci omezovat nebezpečné či bezohledné ježdění na koloběžkách.

Závazek přijatý společností Bolt tvoří devět základních pilířů. Ty vychází ze studie vypracované poradenskou společností Steer, podnětů  od městských samospráv a v neposlední řadě vlastní provozní zkušeností z 260 měst po celé Evropě.

Mezi zmiňované zásady patří:

  • Spolupráce s městy na vytváření bezpečných podmínek pro provoz mikromobility. V 80 procentech smrtelných nehod cyklistů a jezdců na koloběžkách mají podíl automobily. Proto se Bolt zavazuje poskytovat samosprávám poznatky a poradenství v oblasti budování bezpečné infrastruktury pro mikromobilitu.
  • Boj proti jízdě pod vlivem návykových látek. Podle finské studie z loňského roku citované ve studii Steer hrál ve více než polovině zaznamenaných nehod koloběžek roli alkohol nebo jiné drogy. Společnost Bolt proto bude nadále zefektivňovat svůj test kognitivních reakcí, který zabraňuje jízdě pod vlivem a formou kampaní vést uživatele svojí aplikace k zodpovědnému chování.
  • Účinné vzdělávání jezdců. Podle studie Austin Public Health citované analytiky Steer se třetina všech nehod koloběžek, při nichž došlo ke zranění, udála při první jízdě uživatele. Proto bude Bolt dále rozvíjet začátečnický režim aplikace, který dokáže omezit rychlost koloběžky na 15 km/h a současně se ještě více zaměří na vzdělávání uživatelů v oblasti bezpečné jízdy na koloběžce.
  • Udržovat veřejný prostor a chránit zranitelné skupiny. Podle údajů společnosti Bolt odpovídá počet incidentů se zaparkovanými koloběžkami zhruba 15 procentům z celkového počtu nehod, které se udály při jízdě. Nevhodně odstavené koloběžky přesto představují riziko pro starší či zdravotně postižené osoby. Bolt bude nadále rozvíjet svůj parkovací systém založený na umělé inteligenci a bude zlepšovat akustické varování koloběžek, aby zabránil případnému střetu s chodci.

Společnost Bolt se bezpečností provozu svých strojů zabývá komplexně. Proto bude také řešit problematiku nesprávného parkování, překračovat požadavky EU na bezpečnost strojů zaváděním nejmodernějších modelů koloběžek a bude rozvíjet bezpečnostní standardy uplatňované při údržbě koloběžek.

První systém hodnocení jezdců v odvětví

Další inovací zaměřenou na zvyšování bezpečnosti provozu koloběžek je systém bodování jezdců na základě jejich způsobu jízdy. Aplikace Bolt a senzory strojů jsou totiž schopny zachytit nebezpečnou a zakázanou jízdu ve dvou, nadměrně časté prudké brždění a smyky, kolize či pády, i nesprávné parkování. Za tyto prohřešky bude uživatel po každých 5 jízdách bodován.

Pokud jezdec patří mezi 2 % nejproblematičtějších uživatelů v daném městě, společnost Bolt zavede opatření v rámci nové třístupňové politiky. Nejprve prostřednictvím aplikace obdrží další vzdělávací materiály. Společnost Bolt věří, že bezohlednou jízdu lze zpočátku řešit zvyšováním povědomí o nebezpečích, kterým jezdci vystavují sebe a okolí. Pokud uživatel během následujících 5 jízd své chování nezlepší, bude mu rychlost po dobu dalších 5 jízd omezena na 15 km/h. V případě, že ani tato dvě opatření nepovedou k bezpečné jízdě, dojde k týdennímu zablokování. Funkce se v současné době testuje v Německu a Portugalsku, a v průběhu sezóny bude rozšířena na další trhy.

„Jak bylo oznámeno v naší nejnovější zprávě o bezpečnosti koloběžek, v roce 2021 jsme snížili počet zranění o 26 % a nehod s účastí našich koloběžek o 12 %, přičemž jsme ve srovnání s rokem 2020 zvýšili počet jízd 5krát. Laťku však neustále zvyšujeme pro bezpečnost naší služby. Proto doufáme, že standardy zahrnuté v našem závazku a skóre jezdce se stanou inspirací pro celé odvětví,“ říká Lucie Krahulcová, manažerka veřejné politiky pro služby mikromobility platformy Bolt.

„Sdílená mikromobilita má významný potenciál snížit objem automobilové dopravy v našich městech. Aby jej ale naplnila, je třeba klást co největší důraz na bezpečnost sdílené mikromobility. Tento přístup může maximalizovat důvěru uživatelů v koloběžky jako nový způsob dopravy a dodat samosprávám sebevědomí při vyjednávání dlouhodobých partnerství s provozovateli těchto služeb. Společnost Steer s potěšením přispěla svým výzkumem do této zprávy, která demonstruje odhodlání společnosti Bolt klást bezpečnost uživatelů koloběžek i všech ostatních účastníků provozu na první místo,“ říká Matthew Clark, vedoucí oddělení nové mobility ve společnosti Steer.

Aplikace Bolt je dostupná na Google Play i App Store s tím, že v současné době jsou koloběžky a elektrokola Bolt k dispozici nejen v Praze, Brně a Ostravě, ale také například v Olomouci, Pardubicích, Českých Budějovicích či Frýdku-Místku.


Další články z rubriky

Evropští novináři zkoumají inovace měnící tvář průmyslu v přední světové laboratoři elektrických vozidel

Evropští novináři zkoumají inovace měnící tvář průmyslu v přední světové laboratoři elektrických vozidel

KOVAP uvádí na trh legendární traktor Ursus C-360

KOVAP uvádí na trh legendární traktor Ursus C-360

Tatra získala prestižní ocenění Red Dot za design vozidel nejnovější generace řady Force

Tatra získala prestižní ocenění Red Dot za design vozidel nejnovější generace řady Force

Harley-Davidson Experience Tour 2024 V České republice

Harley-Davidson Experience Tour 2024 V České republice

Sdílené koloběžeky jsou technologiemi prošpikované stroje samy usměrňují jezdce

Sdílené koloběžeky jsou technologiemi prošpikované stroje samy usměrňují jezdce