Magazín Elita

Černoch

Vnitřní duševní souboj snícího s tendencemi přehánět.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM