Magazín Elita

Výslech

Spory a potíže v rodině  i na pracovišti a navíc nemáme zcela čisté svědomí.