Magazín Elita

Vzdychání

Cítíme citovou bolest - můžeme vzdychat my či kdokoli jiný.