Magazín Elita

Výživné

Platíme-li je, máme nepěkné vzpomínky. Dlužíme-li je, máme  výčitky.

Mezinárodní kongres MYSL TĚLA