Magazín Elita

Vlasy

Na vlasy se díváme z více  úhlů: erotický symbol, sexuální, ale také jako na symbol, který vypovídá hodně o naší povaze. Černé jsou zisk a jistota ve vztazích (v lásce). Hnědé jsou starosti, šedé zármutek, ryšavé prozrazují vlezlé okolí. Plavé vyjadřují, že přijde moment, kdy budeme moci být na sebe hrdí. Šedé  vyjadřují tísnivý neklid. Pročesáváme-li si vlasy hřebenem, jsme nemocní. Barvíme-li si je, pouštíme se do předem prohrané bitvy. Padají-li nám vlasy či si je trháme (nám je někdo trhá), dojdeme k majetkové  ztrátě, ale také vyjadřují cestu na pohřeb. Stříhání vlasů, je ponížení, potupa, ale po právu. Kadeřavé  jsou štěstí v lásce. Dlouhé jsou nenadálé štěstí a radost. Dostane-li se nám vlas do úst, někdo z našeho  okolí brzy zemře. Stříhání vlasů vyjadřuje blízké trápení. Vkusně upravené vlasy vyjadřují pevné přátelství. Neupravené potvrzují spory v rodině (o cokoli).