Magazín Elita

Vězení

Je většinou příslibem jistoty. Jsme-li ve vězení, jsme chráněni před zloději, provedli jsme dostatečné zajištění svého majetku. Je také předzvěstí ztráty  svobody, ale na základě vztahu – manželství. Jsme-li propuštěni z vězení, zbavíme se potíží a odvrátíme nedostatek. Jsme-li ve snu do vězení zavřeni, nemáme dobré vyhlídky na šťastnou budoucnost a také varuje před tím, abychom si nevpustili podvodníky do bytu, ale také, že budeme neprávem nařčeni z pokusu  o podvod.