Magazín Elita

Větev

Vyjadřuje  naši sílu. Zelená vyjadřuje  štěstí a spokojenost.  Zlámané jsou naše zhroucené  naděje, ale také úmrtí blízké osoby či našeho spojence. Uschlá upozorňuje na nestabilní životní podmínky.