Magazín Elita

Věnec

Je řazen mezi sexuální symboly. Vždy značí pocty a dle typu věnce můžeme usuzovat, zda se nám pocty dostane za života či až po smrti. Spadne-li nám z hlavy, přijde veřejné pohoršení, ztráta cti. Obdarováváme-li jiné, čeká je ukončení nějaké  etapy (ztráta postavení, propouštění). Vidíme-li více věnců a vybíráme si nějaký, čekají nás dobré zprávy, které nabádají k nějaké  konkrétní činnosti, ale nesmíme váhat, jinak dobrých zpráv nevyužijeme. Je-li věnec z lučních  kvítků, trápíme se  s láskou, myrtový je zase znakem smrti. Stříbrný je úspěch, zlatý štěstí, z listí zasloužený úspěch a ocenění.  Pohřební vyjadřuje smutek, stejně jako hodně pestrý (i smrt příbuzných). Kupujeme-li jej, půjdeme na pohřeb. Zdobíme-i věnci prostor, přijde vzácný host.