Magazín Elita

Císař

Pozitivní znamení, které vždy vyjadřuje vážnost, ctnost. Vypovídá také o štěstí a cti. Jsme-li císařským služebníkem, můžeme počítat  s podporou vysoce postavené osobnosti. Být však císařem není dobré znamení – děláme zbytečné plány a zbytečné naděje, nezastavíme-li se, projdeme si velkým zklamáním.