Magazín Elita

Nemoci, proti kterým jsme byli v dětství očkováni, se vracejí

Nemoci, proti kterým jsme byli v dětství očkováni, se vracejí

Zavedení očkovacích programů pomohlo výrazně snížit výskyt nebezpečných nemocí a zachránit miliony životů. V důsledku dnešního propojeného světa a klesající proočkovanosti se však některé z těchto nemocí v naší zemi znovu objevují a jejich výskyt se dokonce zvyšuje. Riziku vážných zdravotních problémů způsobených některými „dětskými“ nemocemi jsou vystaveni lidé s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Těmto infekcím lze i v dospělosti nejlépe předcházet očkováním.

Povinné očkování v dětství pomáhá chránit ty nejmenší před řadou nebezpečných nemocí. Některé z nich však mohou ohrožovat člověka i v dospělosti, například pokud trpí nějakým chronickým onemocněním. Na povinné očkování v dětství navazuje v dospělém věku pouze přeočkování proti tetanu každých 10 až 15 let, které je i plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.1a Jak je to ale s ostatními nemocemi? A poskytuje očkování z dětství celoživotní ochranu?

Věk i chronické nemoci jako rizikový faktor

„S přibývajícím věkem se přirozená obranyschopnost organismu snižuje a tělo se hůře vyrovnává s infekcemi. Řada infekčních onemocnění, která by pro mladého a zdravého člověka nebyla život ohrožující, může mít pro chronicky nemocného nebo staršího pacienta velmi závažný průběh,“ vysvětluje praktický lékař z Prahy, MUDr. Michal Lazák. Kromě toho nás protilátky z očkování v dětství nebo dokonce překonání samotné nemoci nemusí chránit po celý život. Například v případě černého kašle (pertuse) dochází k poklesu protilátek již 3 až 12 let po očkování, v případě záškrtu (difterie) je to po 10 letech. Člověk se tak stává k těmto nemocem opět vnímavý.8a,9 Některé z onemocnění se u nás začínají navíc objevovat navzdory účinným očkovacím programům. V případě černého kašle tvoří děti v současné době pouze třetinu pacientů a jeho výskyt se v posledních letech zvýšil zejména u osob starších 65 let a u osob s chronickým plicním onemocněním.4,5a,5b

„Lidé trpící astmatem či chronickou obstrukční plicní nemocí jsou obecně náchylnější k respiračním infekcím, a to v důsledku chronického zánětu a destruktivních změn dýchacích cest, způsobených jejich chronickým onemocněním. Současně dlouhodobá léčba kortikosteroidy stabilizujícími chronický zánět dýchacích cest vede k oslabení funkce slizničního imunitního systému,“ upozorňuje MUDr. Michal Lazák.5c Tito lidé pak mají v případě onemocnění černým kašlem vyšší pravděpodobnost vzniku komplikací v podobě těžkého zápalu plic, rozvoje srdečního a respiračního selhání, dehydratace a selhání ledvin, zhoršení celkového stavu včetně poruch vědomí, dezorientace, inkontinence apod.3,5d,6,8bDalším závažným onemocněním, rovněž postihujícím dýchací systém, je i záškrt, který způsobují bakterie produkující nebezpečný toxin. Na záškrt umírá v průměru 5 až 10 % pacientů, ale až 20 % dospělých nad 40 let.7a,7b

Očkování kombinovanou vakcínou

Nejúčinnějším způsobem prevence těchto onemocnění je očkování v dospělosti. Termín je přitom vhodné spojit s pravidelným očkováním proti tetanu a nechat se očkovat kombinovanou vakcínou obsahující očkovací látky proti tetanu a také proti černému kašli a záškrtu. V současné době se doporučuje očkovat touto vakcínou alespoň jednou v dospělosti. Přeočkování dospělých je vhodné rovněž v rámci prevence přenosu těchto onemocnění na nejmenší děti, tedy hlavně u členů rodiny, kteří jsou v kontaktu s novorozenci, dále také u cestovatelů či humanitárních pracovníků, kteří jsou v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem mimo zemí Evropy a Severní Ameriky.1b,8a,10,11

Zažádat o kombinovanou vakcínu proti tetanu, černému kašli a záškrtu je možné u praktických lékařů nebo v očkovacích centrech. Dobrou zprávou je, že od letošního roku většina zdravotních pojišťoven svým pojištěncům na tuto vakcínu finančně přispívá.

Zdroje:

 1. Krausová, J. a kol.: Očkování u dospělých – obecné principy. Medicína pro praxi 2013; 10(4): 142–145. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2013/04/03.pdf
 2. Blechová, Z.: Význam očkování proti infekcím v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi 2013; 10(1): 12–15. Dostupné z: http://www.solen.cz/pdfs/med/2013/01/03.pdf
 3. Buck, P.O. a kol.: Economic burden of diagnosed pertussis among individuals with asthma or chronic obstructive pulmonary disease in the USA: an analysis of administrative claims. Epidemiol. Infect. (2017), 145, 2109–2121. Dostupné  z: https://www.rtihs.org/sites/default/files/28420%20Meyers%202017%20Economic%20burden%20of%20diagnosed%20pertussis%20among%20individuals%20with%20asthma%20or%20chronic.pdf
  1. Bhavsar, A. a kol.: Burden of Pertussis in Individuals with a Diagnosis of Asthma: A Retrospective Database Study in England. Journal of Asthma and Allergy 2022:15 35–51. Dostupné z: https://www.dovepress.com/burden-of-pertussis-in-individuals-with-a-diagnosis-of-asthma-a-retros-peer-reviewed-fulltext-article-JAA
  2. Beckert, L. a kol.: Pertussis vaccination in patients with A RESEARCH REVIEW™ respiratory illness. Research Review 2020. Dostupné z: https://www.researchreview.co.nz/getmedia/5549fe85-fab9-41f7-bdf0-287d177c75a7/Educational-Series-Pertussis-Vaccination-in-Patients-with-Respiratory-Illness.pdf.aspx?ext=.pdf
  3. Raždíková, D.: Černý kašel (Pertussis). UPOL. Dostupné z: http://old.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-kliniky/hippokrat/InfekcniNemoci/Cerny_kasel.pdf
  4. SZÚ: Difterie (záškrt) opět aktuální. Publikováno 8. 1. 2018. Dostupné z: http://szu.cz/tema/prevence/difterie-zaskrt-opet-aktualni
  5. SZÚ: Diftérie, záškrt. Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha; červen 2019. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Infekce_zakladni_informace/difterie_zakladni_informace.pdf
  6. Fabiánová, K.: Černý kašel na vzestupu. TK 20. 11. 2014, SZÚ. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/2014_Epidemiologie_pertuse_tiskova_konferenceSZU.pdf
  7. SPC přípravku ADACEL, datum revize: 22. 7. 2021
  8. PIL přípravku ADACEL, datum revize: 22. 7. 2021


Další články z rubriky

Dvoudenní Wellbeing event pro hotelové hosty i veřejnost nabídne to nejlepší z osteopatie, akupunktury i terapii zvukem

Dvoudenní Wellbeing event pro hotelové hosty i veřejnost nabídne to nejlepší z osteopatie, akupunktury i terapii zvukem

Duševní zdraví napříč Evropou se dle statistik zlepšuje

Duševní zdraví napříč Evropou se dle statistik zlepšuje

Přichází sezona respiračních onemocnění, postihuje zejména děti

Přichází sezona respiračních onemocnění, postihuje zejména děti

Světový den diabetu upozorňuje na důležitost prevence

Světový den diabetu upozorňuje na důležitost prevence

Darujte harmonii těla, duše a mysli

Darujte harmonii těla, duše a mysli

Vánoční Holešovická tržnice