Magazín Elita

Vavřín

Vítězství a dobré jméno, které nám někdo nepřeje a může proti nám podniknout zlé tažení, které může být úspěšné, i když jen z části.