Magazín Elita

Moderní výuka v Česku? Ucelený koncept chybí, učitelům pomáhají praktické programy

Moderní výuka v Česku? Ucelený koncept chybí, učitelům pomáhají praktické programy

Rodiče, studenti i učitelé volají po změnách v českém školství. Je třeba opustit tradiční „nalejvárnu“ a učit děti v souladu s potřebami on-line doby. Podporu kantorům nabízí připravené studentské programy a školení vzdělávacích organizací.

Trendem moderního vzdělávání je podle odborníků tzv. learning by doing – forma výuky, kdy je teorie co nejvíce podpořena osobní zkušeností. „Společnost se vlivem digitálních technologií rychle mění a školství není schopno dostatečně pružně reagovat. Naneštěstí právě flexibilita a připravenost na změny jsou a budou nejžádanějšími vlastnostmi pracovníků. Těch pracovníků, kteří nyní sedí ve školních lavicích a vnímají zastaralost frontální výuky postavené pouze na výkladu učitele a tradičních osnovách. Oproti tomu mají vzdělávací programy tu výhodu, že reflektují současné potřeby trhu práce a posilují individuální rozvoj studentů,“ poukázal Martin Smrž, ředitel JA Czech, která podporuje praktické vzdělávání na českých školách od roku 1992.

K nejznámějším rozvojovým programům pro střední školy se řadí JA Studentská firma, v níž studenti od září až do jara spravují vlastní reálný byznys. Celosvětově jím pod hlavičkou mezinárodní studentské organizace Junior Achievement prošly miliony studentů, v Česku vzniklo jen v letošním školním roce 256 nových studentských firem. „Program na podporu podnikavosti je určen pro všechny střední školy – z 35 procent bývají zastoupeny obchodní akademie, stejný podíl mají gymnázia a zbytek je velký mix. Některé ho využívají jako povinný ekonomický předmět, jiné jako volitelný nebo i v rámci zájmového kroužku, kdy si studenti mohou vyzkoušet skutečné podnikání. Program je ale primárně nastaven jako edukativní předmět, který cílí na co největší počet studentů, nejenom na ty zapálené. Studenti v něm zažijí reálné nástrahy i možnosti pracovního trhu, získají sebevědomí a představu, v čem by se v blízké budoucnosti chtěli sami uplatnit,“ uvedl Martin Smrž.

Zásadní úlohu v modernizaci českého školství hraje učitel. Programy a školeními JA Czech projdou stovky až tisíce pedagogů ročně. Většina se shoduje, že vzdělávání v 21. století by mělo být napojeno na praxi, mělo by zohledňovat individuální předpoklady, rozvíjet kreativitu, mediální a finanční gramotnost, podporovat kritické myšlení a měkké dovednosti. „Jakákoliv výuková metoda, která se odklání od pasivního přijímání informací a umožňuje aktivní přístup ve výuce, je pokrokem. Oceňuji formy projektové výuky, kam jednoznačně patří i zapojení studentů do studentských firem. Dále považuji za důležitou práci s chybou a v neposlední řadě vzájemné propojování jednotlivých předmětů – studentům často chybí souvislosti. V posledních letech se toho dle mého příliš nezměnilo. Bohužel, konzervativních učitelů je v českém školství stále dost. Ti mají pocit, že jediný způsob výuky je klasický frontální přístup,“ připustila Petra Pavlásková, která vede program JA Studentská firma na Obchodní akademii v Prostějově.

Zájem učitelů o zpracované materiály k tzv. projektové výuce raketově vzrostl během covidu. Nyní kantoři hledají, jak studentům učení zatraktivnit, naučit je větší samostatnosti a připravit je „na budoucnost“. „Nabídka výukových programů je dnes bohatší než dřív a přístupy k výuce se obecně zlepšují. Stále tu ale na školách panuje velká roztříštěnost a chybí celková koncepce, jak moderní výuku pojmout. Program JA Studentská firma využívám od roku 1996 a velmi si cením jeho komplexnosti, napojení na praxi, rozmanitosti aktivit a toho, jak posiluje schopnost pracovat v týmu,“ shrnula Renata Hethová, vyučující na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově.

Cílem výukových programů není pouze rozvoj mládeže, ale také usnadnění pedagogické práce učitelům. Ti v připravených programech dostanou nejenom návodné postupy a materiály k výuce, ale také trvalou podporu vzdělávací organizace. „Pro mě jako učitele je pozitivní přínos (programu JA Studentská firma) v obrovské energii, kterou studenti do svých podnikatelských záměrů vkládají, a já z této energie čerpám. Těší mě, že jsou schopní a odpovědní a předmět je baví, i když výjimky se najdou. Mohu ale říct, že většina účastníků se v rámci školního dotazníku vyjádřila vysoce pozitivně, když studenti hodnotili význam studentských firem pro jejich budoucí profesní život,“ dodala Petra Pavlásková, která program vyučuje ve 3. ročníku v předmětu základy podnikání.

Fotogalerie
15832 15833

Další články z rubriky

VII. ročník projektu Helping Dolls na pomoc rodinám, dětem i seniorům. Pomáháme, kde je potřeba.

VII. ročník projektu Helping Dolls na pomoc rodinám, dětem i seniorům. Pomáháme, kde je potřeba.

Oblíbený festival růžových vín se vrací na Rašínovo nábřeží. Svá vína představí na 30 vinařů

Oblíbený festival růžových vín se vrací na Rašínovo nábřeží. Svá vína představí na 30 vinařů

Kolekce dárků s přesahem, která přináší radost a zároveň pomáhá

Kolekce dárků s přesahem, která přináší radost a zároveň pomáhá

FMX Gladiator Games se chystají na jubilejní 20. ročník! Dvakrát odložené výročí oslaví 28. května

FMX Gladiator Games se chystají na jubilejní 20. ročník! Dvakrát odložené výročí oslaví 28. května

Levandulové údolí 2022: Mise a vize pro období následující

Levandulové údolí 2022: Mise a vize pro období následující