Magazín Elita

Moderní výuka v Česku? Ucelený koncept chybí, učitelům pomáhají praktické programy

Moderní výuka v Česku? Ucelený koncept chybí, učitelům pomáhají praktické programy

Rodiče, studenti i učitelé volají po změnách v českém školství. Je třeba opustit tradiční „nalejvárnu“ a učit děti v souladu s potřebami on-line doby. Podporu kantorům nabízí připravené studentské programy a školení vzdělávacích organizací.

Trendem moderního vzdělávání je podle odborníků tzv. learning by doing – forma výuky, kdy je teorie co nejvíce podpořena osobní zkušeností. „Společnost se vlivem digitálních technologií rychle mění a školství není schopno dostatečně pružně reagovat. Naneštěstí právě flexibilita a připravenost na změny jsou a budou nejžádanějšími vlastnostmi pracovníků. Těch pracovníků, kteří nyní sedí ve školních lavicích a vnímají zastaralost frontální výuky postavené pouze na výkladu učitele a tradičních osnovách. Oproti tomu mají vzdělávací programy tu výhodu, že reflektují současné potřeby trhu práce a posilují individuální rozvoj studentů,“ poukázal Martin Smrž, ředitel JA Czech, která podporuje praktické vzdělávání na českých školách od roku 1992.

K nejznámějším rozvojovým programům pro střední školy se řadí JA Studentská firma, v níž studenti od září až do jara spravují vlastní reálný byznys. Celosvětově jím pod hlavičkou mezinárodní studentské organizace Junior Achievement prošly miliony studentů, v Česku vzniklo jen v letošním školním roce 256 nových studentských firem. „Program na podporu podnikavosti je určen pro všechny střední školy – z 35 procent bývají zastoupeny obchodní akademie, stejný podíl mají gymnázia a zbytek je velký mix. Některé ho využívají jako povinný ekonomický předmět, jiné jako volitelný nebo i v rámci zájmového kroužku, kdy si studenti mohou vyzkoušet skutečné podnikání. Program je ale primárně nastaven jako edukativní předmět, který cílí na co největší počet studentů, nejenom na ty zapálené. Studenti v něm zažijí reálné nástrahy i možnosti pracovního trhu, získají sebevědomí a představu, v čem by se v blízké budoucnosti chtěli sami uplatnit,“ uvedl Martin Smrž.

Zásadní úlohu v modernizaci českého školství hraje učitel. Programy a školeními JA Czech projdou stovky až tisíce pedagogů ročně. Většina se shoduje, že vzdělávání v 21. století by mělo být napojeno na praxi, mělo by zohledňovat individuální předpoklady, rozvíjet kreativitu, mediální a finanční gramotnost, podporovat kritické myšlení a měkké dovednosti. „Jakákoliv výuková metoda, která se odklání od pasivního přijímání informací a umožňuje aktivní přístup ve výuce, je pokrokem. Oceňuji formy projektové výuky, kam jednoznačně patří i zapojení studentů do studentských firem. Dále považuji za důležitou práci s chybou a v neposlední řadě vzájemné propojování jednotlivých předmětů – studentům často chybí souvislosti. V posledních letech se toho dle mého příliš nezměnilo. Bohužel, konzervativních učitelů je v českém školství stále dost. Ti mají pocit, že jediný způsob výuky je klasický frontální přístup,“ připustila Petra Pavlásková, která vede program JA Studentská firma na Obchodní akademii v Prostějově.

Zájem učitelů o zpracované materiály k tzv. projektové výuce raketově vzrostl během covidu. Nyní kantoři hledají, jak studentům učení zatraktivnit, naučit je větší samostatnosti a připravit je „na budoucnost“. „Nabídka výukových programů je dnes bohatší než dřív a přístupy k výuce se obecně zlepšují. Stále tu ale na školách panuje velká roztříštěnost a chybí celková koncepce, jak moderní výuku pojmout. Program JA Studentská firma využívám od roku 1996 a velmi si cením jeho komplexnosti, napojení na praxi, rozmanitosti aktivit a toho, jak posiluje schopnost pracovat v týmu,“ shrnula Renata Hethová, vyučující na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově.

Cílem výukových programů není pouze rozvoj mládeže, ale také usnadnění pedagogické práce učitelům. Ti v připravených programech dostanou nejenom návodné postupy a materiály k výuce, ale také trvalou podporu vzdělávací organizace. „Pro mě jako učitele je pozitivní přínos (programu JA Studentská firma) v obrovské energii, kterou studenti do svých podnikatelských záměrů vkládají, a já z této energie čerpám. Těší mě, že jsou schopní a odpovědní a předmět je baví, i když výjimky se najdou. Mohu ale říct, že většina účastníků se v rámci školního dotazníku vyjádřila vysoce pozitivně, když studenti hodnotili význam studentských firem pro jejich budoucí profesní život,“ dodala Petra Pavlásková, která program vyučuje ve 3. ročníku v předmětu základy podnikání.

Fotogalerie
15832 15833

Další články z rubriky

Z manažera učitelem: lidé z praxe pomáhají školám „nezakrnět“, u studentů budí respekt

Z manažera učitelem: lidé z praxe pomáhají školám „nezakrnět“, u studentů budí respekt

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.