Magazín Elita

Čtení pro začínající čtenáře aneb čtenářský systém

Čtení pro začínající čtenáře aneb čtenářský systém

Máte doma začínajícího čtenáře a chcete, aby ho čtení bavilo? Důležité je vybrat knížku, která bude odpovídat jeho čtenářským schopnostem. Příliš jednoduchá knížka ho nebude bavit a příliš složitá ho odradí. Proto v nakladatelství Fragment vyšel unikátní Čtenářský systém, který má za cíl usnadnit orientaci v knižní nabídce právě pro začínající čtenáře.

Výsledky výzkumů čtenářských dovedností v České republice, z toho vyplývající sílící potřeba cílit na začínající čtenáře a podpořit je v počátcích jejich čtenářských pokusů, ale i problém zákazníků zorientovat se v nepřehledné nabídce knih pro děti na knižním trhu nás přiměly vymyslet způsob, jak dětem, jejich rodičům a pedagogům zjednodušit výběr knih právě pro tu, možná nejdůležitější, skupinu čtenářů. Protože podpoříme-li děti v jejich prvních čtenářských pokusech, vyrostou z nich lidé, kteří se ke čtení budou vracet po celý svůj život.

V uplynulých letech proběhly a probíhají řady kampaní a akcí na podporu čtenářských dovedností ze strany knihoven či Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Všichni asi známe kampaně a projekty na podporu čtení u nás, ať už je to Rosteme s knihou, Celé Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu, Kamarádka knihovna, Noc s Andersenem, Už jsem čtenář, Mezinárodní týden čtení dětem, S knížkou do života atd. Všechny tyto kampaně pomáhají přivést děti ke čtení, prohloubit v nich lásku ke knihám. Naším hlavním cílem je pomoct všem, kdo knížky pro začínající čtenáře kupují, s orientací v nabídce knižního trhu. Proto především čtenářský systém Fragmentu vznikl.
Soustředili jsme se nejen na prvňáčky a druháčky, ale i na předškoláky, protože vztah ke knížkám se vytváří už od nejútlejšího věku. Od počátku jsme spolupracovali se zkušenou pedagožkou Kamilou Balharovou, která sama v počátcích fungovala jako odborná korektorka našich knížek z ČS a propaguje čtenářský systém na školeních a seminářích pro pedagogy, které pořádá.
Ke snadné orientaci slouží jednotné grafické prvky na každé knížce: logo v příslušné barvě s názvem edice (stupně) na přední straně obálky, označení edice barvou a příslušným písmenem na hřbetě, informace k dané edici (stupni systému) a přehled všech stupňů na zadní straně obálky. Tento čtenářský systém má čtyři stupně: Čteme s obrázky, Čteme spolu, Čteme sami a Čteme s radostí.

A/ ČTEME S OBRÁZKY / Jedná se o knížky určené primárně pro děti předškolního věku, které ještě neumějí číst a seznamují se s písmenky. Jde o jednoduché příběhy, v nichž jsou některá slova v textu nahrazena obrázky, takže dítě-nečtenář se může podílet na čtení tak, že doplňuje slova za obrázky a současně se nenásilnou formou učí orientovat v textu. Přirozeně si zvykne, že text se čte shora dolů, zleva doprava, musí hledat vhodná slova, jimiž by obrázek nahradilo a prohlubuje si tak slovní zásobu.

Začínající čtenáři zvládnou jednoduchý a krátký text většinou přečíst sami a doplňování za obrázky je pak pro ně vítaným zpestřením.
Vydali jsme:

 • Čteme s obrázky – Z pohádky do pohádky
 • Čteme s obrázky – Nejznámější přísloví
 • Čteme s obrázky – Veselé bajky
 • Čteme s obrázky – Čarodějnice Lexa a splašená hůlka
 • Čteme s obrázky – Jak se žirafa vytahovala a další pohádky

Čteme s obrázky – Ňufíkova dobrodružství
Připravujeme:
Čteme s obrázky – Veselé pohádky z lesa i zahrádky (vyjde v létě 2022)

B – ČTEME SPOLU / Edice obsahuje knížky určené pro společné čtení dětí a rodičů, kdy se začínající čtenáři s dospělými ve čtení střídají. Text, který je menším písmem a je delší, je určený dospělým, kratší a jednodušší text větším písmem čtou děti. Příběh je doplněný velkým množstvím návodných ilustrací.

Tento způsob čtení je pro děti velmi důležitý už jen proto, že tráví čas s rodiči, prarodiči apod., mohou si spolu o knížce povídat a získávají tak přirozeně vztah ke čtení, ke knížkám. Děti se učí text sledovat, snadno zjistí, kdy na ně se čtením přijde řada, protože text pro děti je navíc označen i obrázkem sluníčka.
Vydali jsme:

 • Čteme spolu – Jak se vodníček stal hasičem
 • Čteme spolu – Pohádky ze sluneční zahrádky
 • Čteme spolu – Lucinka a pohár trpělivosti
 • Čteme spolu – Jak Janička zachraňovala kouzelnou říši

C – ČTEME SAMI

a) pro děti, které se učí číst AS metodou

            b) pro děti, které se učí číst GEN metodou

Tento stupínek je rozdělený na dvě varianty, které se liší pouze tím, že knížky, které mají u loga označení GENETICKÁ METODA, jsou vysázené velkými tiskacími písmeny, aby byly vhodné i pro děti, které se učí číst právě touto metodou. Z ohlasů od rodičů i učitelů víme, že těchto knížek na trhu moc není a děti potřebují čtení trénovat na různých textech.

Do této edice pro začínající čtenáře – prvňáčky zařazujeme jednoduché, srozumitelné a kratší příběhy doplněné velkým množstvím obrázků. Slova na konci řádků se nedělí, text je vysázený větším písmem a věty jsou kratší. Texty konzultujeme s odborníky, aby neobsahovaly příliš dlouhá či obtížná slova, například cizí slova či slova se shluky souhlásek apod. To vše by dětem mělo usnadnit první samostatné pokusy o čtení.
Protože víme, že důležitá není jen samotná technika čtení, ale i porozumění přečtenému, připravili jsme ve spolupráci s klubem čtenářů KKF a zkušenými pedagogy pracovní listy, které lze využít například při společném čtení v rámci vyučování. Jedná se o materiály, které na základě četby pracují s textem a uplatňují zde i učivo dané třídy. Děti vybírají správné odpovědi, vymýšlejí rýmy, pokračování příběhu, kreslí obrázky k příběhu atd. V pracovních listech jsou zařazena i témata k diskuzi o knížce. Pracovní listy jsou k volnému stažení umístěny na stránkách www.kmc.cz v sekci metodické materiály.

Vydali jsme:

 • Čteme sami – Pohádky kocoura Šikuly
 • Čteme sami – Kouzelné pastelky
 • Čteme sami – Ovečka Nina a jiné pohádky
 • Čteme sami – Jak si velká malá holčička ochočila město
 • Čteme sami – Jak si velká malá holčička upekla kouzelný den
 • Čteme sami – Pohádky z kouzelného palouku
 • Čteme sami – Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem

Připravujeme:

Čteme sami – První čtení od jara do zimy (vyjde na podzim 2022)
Čteme sami – genetická metoda – Pohádky kocoura Šikuly

Čteme sami – genetická metoda – Kouzelné pastelky

Čteme sami – genetická metoda – Ovečka Nina a jiné pohádky

Čteme sami – genetická metoda – Jak si velká malá holčička ochočila město

Čteme sami – genetická metoda – Jak si velká malá holčička upekla kouzelný den

Čteme sami – genetická metoda – Pohádky z kouzelného palouku

Čteme sami – genetická metoda – Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem

Připravujeme:

Čteme sami – genetická metoda – První čtení od jara do zimy (vyjde na podzim 2022)

D – ČTEME S RADOSTÍ / Knížky zařazené do této edice jsou určené o trochu pokročilejším čtenářům, než ty v edici Čteme sami. Obsahují jednoduché a ne příliš dlouhé příběhy přizpůsobené náročností textu danému stupni čtenářských dovedností, tj. malým čtenářům, kteří již dokážou samostatně číst, obecně zhruba druháčkům. I zde je text doplněný spoustou krásných ilustrací.

Edice je dalším a posledním stupínkem ke zdokonalování čtenářských dovedností.

Věty jsou již delší a vysázené o trochu menším písmem než u edice Čteme sami. Slova na konci řádku se stále nedělí a knížka má o něco větší rozsah. 

Vydali jsme:

 • Čteme s radostí – Čáry, máry kůň
 • Čteme s radostí – Natálka a svět vzhůru nohama
 • Čteme s radostí – Dobrodružství s kouzelnými zvířaty
 • Čteme s radostí – Prázdniny v Palmárii
 • Čteme s radostí – Vánoční kouzlo


Další články z rubriky

Něžný pastel Jaro od Jana Zrzavého bude po téměř po 100 letech od svého vzniku poprvé vystaven

Něžný pastel Jaro od Jana Zrzavého bude po téměř po 100 letech od svého vzniku poprvé vystaven

Modrosvět vizuálního umělce Pavla Zieglera se otevírá v prostoru Art & Event Point Černá Labuť

Modrosvět vizuálního umělce Pavla Zieglera se otevírá v prostoru Art & Event Point Černá Labuť

Pelhřimov: nejen město rekordů

Pelhřimov: nejen město rekordů

Zahradní aukce v Arthouse Hejtmánek nabídne něžný pastel Jaro od Jana Zrzavého, dražit se bude od 3,2 milionu korun

Zahradní aukce v Arthouse Hejtmánek nabídne něžný pastel Jaro od Jana Zrzavého, dražit se bude od 3,2 milionu korun

Folkové prázdniny lákají na radikální úpravu polky, hvězdy world music i krásné prostředí zámku

Folkové prázdniny lákají na radikální úpravu polky, hvězdy world music i krásné prostředí zámku