Magazín Elita

Zemědělské sucho již ohrožuje 85 % území České republiky

Zemědělské sucho již ohrožuje 85 % území České republiky

Podle posledních dat projektu Intersucho se většina regionů v České republice musí vyrovnávat se zemědělským suchem. Nedostatek srážek a sněhu v nížinách v posledních týdnech zimy podle vědců z internetového portálu Intersucho ohrožuje již 85 % území Česka. Výjimkou není ani hlavní město Praha, která se proti suchu proto snaží bojovat realizací řady projektů v rámci svého Klimatického plánu do roku 2030. Jedním z nich je například i výstavba vodní nádrže v Letenských sadech.

Ač podle nových dat vědců z portálu Intersucho nepatří hlavní město mezi suchem nejohroženější regiony, považuje vedení Prahy boj proti extrémnímu zemědělskému suchu za jednu z priorit své politiky boje proti změně klimatu. Už během loňska začaly platit jednotné Standardy hospodaření s dešťovou vodou. Dokument je závazný pro město samotné, dílčí městské části, ale i všechny developery a vlastníky nemovitostí na území města. Žádoucím cílem je efektivnější hospodaření se srážkovou vodou a její zadržování přímo v krajině.

„Klimatická změna se týká nás všech a Česko ji pociťuje každý rok víc a víc. Proto máme v Praze jasně danou klimatickou politiku, díky které můžeme být na změny připraveni a můžeme jim co nejlépe čelit. Pod tzv. zásobníkem adaptačních projektů, se skrývají stovky projektů, které chceme do roku 2024 realizovat,“ upozorňuje Petr Hlubuček (STAN), náměstek pražského primátora pro oblast životního prostředí.

Podstatným nástrojem obrany proti suchu jsou proto tzv. adaptační opatření obsažená v Klimatickém plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Jedním z těch aktuálních je i vybudování nové vodní nádrže, která bude umístěna v Letenských sadech.

„Nádrž vznikne na ploše o rozloze téměř 7 000 metrů čtverečních u Hanavského pavilonu směrem ke Stalinovi. Rybník bude hluboký dva metry s objemem vody přibližně 13 500 m². Voda, která ho napájí, povede jednou z šachet Rudolfovy štoly, která byla vybudována v 16. století. Dole u Vltavy bude čerpadlo, voda pak poteče samospádem potrubím v šachtě a bude využita i na závlahy trávníků. Podobně funguje třeba i Park Stromovka,“ popisuje Hlubuček.

Praha se nejen tímto projektem snaží bránit zemědělskému suchu – stavu, kdy půda dlouhodobě nedisponuje dostatkem vláhy pro růst plodin. Jeho míra je vypočítávána jako poměr aktuální zásoby vody a průměrné zásoby pro dané období v letech 1961 až 2010 v půdě do hloubky jednoho metru. Odborným monitoringem tohoto negativního fenoménu se zabývají vědci z Mendelovy univerzity v Brně sdružení pod záštitou internetového projektu Intersucho.

Podle nově zveřejněných dat je aktuálně ohroženo 85 % území České republiky. A to navzdory tomu, že většina zemědělců prozatím hospodaří normálně. Nynější stav půdy pořád hodnotí jako mírně vlhčí. Nepopiratelným faktem ale je, že na některých územích několik posledních týdnů nepršelo ani nesněžilo. Zásoby vody jsou proto na mnoha místech podstatně nižší, než by se v tomto čase roku dalo očekávat. Problémem je především absence tajícího sněhu v nížinách a středně položených oblastech.

V nejbližších dnech se navíc dá očekávat, že se rostliny probudí z vegetačního klidu a jejich potřeba vláhy vzroste. To povede k rychlejší spotřebě dostupných zásob vody. Portál Intersucho varuje, že se situace v nadcházejících týdnech nezlepší. Sucho by se naopak mělo rozšiřovat, čemuž napomáhá i vítr. Nadprůměrné teploty by podle prognózy měly vydržet minimálně do dubna.

Praha a její okolí momentálně nepatří mezi nejohroženější oblasti. Nejméně vody vědci monitorují v oblastech středního Polabí, Pomoraví v Olomouckém kraji, dolního Poohří a v širším okolí Lužnice na jihu Čech. Nejlepší situace je naopak na jižní Moravě. Jde o srovnání ve vztahu k dlouhodobému průměru.


Další články z rubriky

Z manažera učitelem: lidé z praxe pomáhají školám „nezakrnět“, u studentů budí respekt

Z manažera učitelem: lidé z praxe pomáhají školám „nezakrnět“, u studentů budí respekt

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.