Magazín Elita

Cesta (pěšina)

Je nutné se zamyslet, zda nechceme žít jinak, dát svému žití nový rozměr. Vidíme-li ji před sebou, bude před někým tajit své štěstí. Vine-li se, půjdeme stále dál, ale oklikami. Úzká je polovinou štěstí, široká je velké štěstí. Objeví-li s e náhle  ukazatel cesty, je velice pravděpodobné, že jdeme špatným směrem. Jdeme-li po ní rázně, příliš nedbáme připomínek druhých, i když jsou oprávněné a změny jsou žádoucí.