Magazín Elita

Uniforma

Vždy nabádá k poslušnosti – disciplíně a také vyjadřuje změnu stavu, ale s pocity  pochybností.  Nosíme-li ji, setkáme se s nadměrnou pýchou a ješitností.