Magazín Elita

Hnůj

Symbol překonaný dobou, tak jako kdysi krystalka. Hnůj býval znakem pro štěstí a úspěchu, ale jen za cenu správné volby. Přesto se ve snech může ve své původní symbolice stále vyskytovat. Stojíme-li na hnoji, čeká nás závažné onemocnění

  • Práce s hnojem (kydání, nakládání, vyvážení): pracovitost, která je jedinou cestou k vlastnímu zajištění.
  • Hnojení hnojem: správná cesta či správná volba.
  • Spadnout do hnoje: nemáte šťastné období, ale paběrkujete ze štěstí druhých, přesto můžete objevit nečekané zdroje, dostat dar či nalézt malý poklad.
  • Koňský hnůj: vždy vyjadřuje zdraví, uzdravení, zlepšení nemoci.