Magazín Elita

Co skutečně říkají budoucí poslanci? Pro web Názory politiků odpovídaly stovky kandidátů

Co skutečně říkají budoucí poslanci? Pro web Názory politiků odpovídaly stovky kandidátů

Obecná politická hesla a sliby nyní, jen několik dní před volbami, vyskakují ze všech billboardů, novin i internetových stránek. V záplavě vyjádření je těžké se orientovat, kandidáti se navíc vzájemně očerňují a podsouvají svým protistranám postoje, ke kterým se ty ve skutečnosti vůbec nehlásí. Jak zjistit, co jednotliví politici skutečně hlásají? A co jako budoucí poslanci budou posléze prosazovat? Podrobný přehled nabízí web Názory politiků, který vytvořili dva středoškoláci z Brna.

Měla by Česká republika skončit se spalováním uhlí? Je Česká televize nestranná? Měl by se zvýšit věk odchodu do důchodu? Tyto otázky často zaznívají před blížícími se volbami v médiích a mohou ovlivnit to, komu se lidé rozhodnou dát svůj hlas. Avšak zjistit, jak se jednotliví kandidáti k těmto a dalším důležitým otázkám staví, navíc v době šíření fake news, je často až detektivní práce.

V debatách a rozhovorech politici mluví vyhýbavě, schovávají se za obecné fráze a jasná a stručná vyjádření jsou pro ně nadlidským úkolem. Dvěma mladíkům Vojtěchu Hlavenkovi a Maxi Onderkovi se však podařilo je přimět k jednoznačným odpovědím na sadu dvanácti otázek týkajících se české politiky. Vyjádření více než dvou stovek kandidátů uveřejnili na svém webu Názory politiků.

„Lidé si na našem webu mohou odpovědět na stejnou sadu otázek a zjistit, s jakým politikem mají největší shodu. Nejde ale jen o běžnou volební kalkulačku, zveřejňujeme také profily kandidátů, kde kromě jejich názorů najdete i jejich pracovní a studijní historii, dosavadní politické působení a co chtějí v Poslanecké sněmovně prosazovat. Díky našemu webu si volič utvoří komplexní představu o kandidujících stranách i samotných politicích, a tím si snadněji rozmyslí, koho bude volit,“ popisuje Vojtěch Hlavenka, jeden z autorů projektu.

S formulací otázek pomáhal studentům Jan Krajhanzl, sociální psycholog působící na Masarykově univerzitě. „Předvolební atmosféra připomíná bouři emocí, v níž působením ostrého politického marketingu stále častěji zanikají věcné, programové otázky. Rád jsem proto autorům konzultoval formulace otázek, které mají pomoci voličům a voličkám zorientovat se v tom, co jim jednotlivé volební subjekty před volbami nabízejí," říká vysokoškolský pedagog.

Voliči mohou kroužkovat názorově nejbližší kandidáty

Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou zajímavé tím, že v nich kandiduje hned několik koalic složených ze stran s rozličnými postoji k aktuálním politickým otázkám. Pro voliče proto může být nejasné, jestli svým hlasem pro určitou stranu nepůjde ve skutečnosti proti svým zájmům a názorům. Právě pro tyto případy je web Názory politiků skvělým nástrojem, protože volič si může vybrat buď konkrétní kandidáty, se kterými nejvíce souzní, a ty pak na volebním lístku zakroužkovat, nebo si prověřit, ve které straně či koalici je celkově nejvíce lidí s podobnými postoji.

Kdo si chce svůj přehled o politických názorech kandidátů prověřit, může zkusit minihru, která je na webu k dispozici. Jsou v ní sepsaná různá tvrzení a hráči hádají, jestli jsou pravdivá, či nikoli. Čerstvou novinkou jsou i rozhovory se stranickými experty o pěti zásadních politických tématech – školství, zdravotnictví, veřejných financích, ekologii a místním rozvoji.

Příklady zjištění na webu Názory politiků

  • Z hnutí Přísaha odpovědělo jen 5 ze 42 oslovených. Z hnutí Pirátů a Starostů nepřišly odpovědi pouze od 7 kandidátů ze 42
  • Politici za Stranu Zelených se téměř ve všech otázkách shodují. Také zástupci SPD spolu ve velké většině otázek souzní, stejně jako kandidáti VOLNÉHO BLOKU.
  • Téměř 90% kandidátů za KSČM nechce odstoupit od spalování uhlí za účelem výroby elektřiny do roku 2038.
  • Koalice SPOLU je rozdělena přibližně na poloviny v otázce přijetí eura do dvou volebních období.
  • Nikdo z koalice Pirátů a Starostů neodpověděl „Ne“ nebo „Spíše ne“ na otázku přijetí eura do dvou volebních období.
  • ANO je v otázce objektivity České televize rozděleno přibližně na poloviny.

O autorech

Vojtěch Hlavenka i Max Onderka jsou spolužáci z Gymnázia Brno-Bystrc, kde jsou nyní v maturitním ročníku. Od mládí se zajímají o politiku a při pročítání článků v médiích a sledování zpravodajství jim připadalo, že skutečné postoje politiků nejsou běžné veřejnosti srozumitelné. Proto se rozhodli vytvořit web Názory politiků, kde si vyjádření politiků mohou lidé snadno dohledat.

O projektu

Web Názory politiků vznikl loni před senátními volbami a shromažďoval názory několika stovek kandidátů na aktuální politické otázky. Web vytvořený dvěma středoškoláky dokázal přilákat desetitisíce návštěvníků, kteří mohli v přehledné aplikaci zjistit, jaké jsou skutečné postoje kandidujících politiků. Před letošními volbami do Poslanecké sněmovny projekt pokračuje a představuje opět názory stovek politiků, které autoři jednotlivě kontaktovali.


Další články z rubriky

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz