Magazín Elita

Brusle

Brusle bývají často znakem nešikovnosti a čím lépe na nich jezdíme, tím lépe si budeme počínat, protože to vyjadřuje naši obratnost a flexibilnost. Padáme-li nebo bruslíme nejistě, asi se pouštíme do něčeho, nač nejsme připraveni nebo na to nestačíme. Vidíme-li bruslit druhé, měli bychom někoho požádat o pomoc anebo najít správný příklad pro naše konání. Kolečkové brusle vyjadřují nutnost spěchu. Jezdí-li na nich někdo jiný, pozor na zbrklé chování. Jede-li na nich někdo jiný a snící se jen dívá, bude předstižen ten, kdo pospíchá.