Magazín Elita

Trubka

Slyšíme-li ji v dáli, snaží se nás někdo dovolat či prosí, abychom se mu ozvali. Troubíme-li na ni, vyjadřuje, že jsou naše prosby marné. Tesknivé tóny trubky vyjadřují, že se blíží se špatné časy. Slyšíme-li,  „hóří“, je to výstraha před hrozícím nebezpečím.