Magazín Elita

Sympozium v Brně se zaměřilo na zdravé obouvání

Sympozium v Brně se zaměřilo na zdravé obouvání

V Brně se 22. srpna 2021 při veletrhu KABO sešli lékaři, podiatři, výrobci a prodejci obuvi, stélek a další odborníci na II. mezinárodním podiatrickém sympoziu. Organizátorem byla Česká obuvnická a kožedělná asociace a Českou podiatrickou společnost. Hlavní téma bylo  Zdravá noha a zdravá obuv. 

Sympozium bylo rozděleno do dvou bloků a jak už vyplývá z podtitulu, zaměřilo se  především na dětskou nohu, která je základem pohybové soustavy a je druhým nejzatěžovanějším orgánem po srdci. Nezbytnost správné péče o nohy od samotného narození až po stáří by měla být samozřejmostí, avšak výzkumy potvrzují velice chabou znalost této problematiky, která může mít nedozírné následky.  V datech se společnost v současné době potýká s třiceti procenty dětí do šesti let, u kterých jsou zjištěny získané vady, přesto, že se devadesát devět procent dětí narodí se zdravými nohami, což je alarmující! V dospělosti se se získanými vadami potýká už celých padesát procent populace a pouhé jedno procento přišlo ke své vadě po úrazu a jedno procento se s vrozenou vadou narodilo. Na tyto data svorně upozorňovali všichni přednášející prvního bloku: MUDr. Marie Součková, primářka Lékařského podiatrického centra, Praha, CZ, MUDr. Michal Matějíček, CSc. z České obuvnické a kožedělné asociace, Ing. Magdalena Kordošová ze Střediska ortopedicko-protetické pomoci Protetika Bratislava a.s. a Peter Body, obchodní zástupce Superfit a Legero ve společnosti TORUMIA s.r.o.

Odborníci se napříč obory shodovali, že základní článek pro pozorování zdravého vývoje dětské nohy je rodina, pokud ta selže, musí nastoupit celý tým specialistů počínaje ortopedy, konče podiatry, aby získané vady pomohl řešit. Bez správného obouvání dětí, které respektuje zásady konstrukce zdravotně nezávadné obuvi pro obouvání dětí s vadami nohou by nápravy nebyly reálné. „S prevencí deformit je totiž nutné začít už odmala tím, že budeme populaci obouvat správně a zdravě do kvalitní obuvi,“ říká Vlasta Mayerová, ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová.

Na akci byl také představen mezinárodní projekt, který si klade za cíl zvýšit povědomí a znalosti o specifikách diabetické nohy a důležité roli obuvi při prevenci vzniku ulcerací a dalších nežádoucích příhod na nohách diabetiků. Za podstatné téma, které je nutné stále zdůrazňovat je také samotná péče o nohy diabetiků a důležitost odborně prováděné  pedikúře. Vše důležité ve své přednášce přiblížil MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL. M, prezident České podiatrické společnosti. Cenné informace zazněly i díky Mgr. Haně Hetzler, Medical Point s.r.o., ale řadě dalších přednášejících i aktivním účastníkům sympózia.

 


Další články z rubriky

Menopauza a nitroděložní tělísko. Jak může antikoncepce pomoct při obtížích kolem 50?

Menopauza a nitroděložní tělísko. Jak může antikoncepce pomoct při obtížích kolem 50?

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta

Molekulární vodík: Nová naděje pro pacienty s Alzheimerovou nemocí

Molekulární vodík: Nová naděje pro pacienty s Alzheimerovou nemocí

Více novinek,  více udržitelnosti!

Více novinek, více udržitelnosti!