Magazín Elita

Tráva

Příjemné dny plné pohody a harmonie. Ležíme-li v ní, vše se v dobré obrátí. Kosíme-li ji (vlastní louka), je to úspěch a zisk, ale jsme-li najatí na kosení (cizí louka),  může nést i smrt. Jíme-li ji, neunikneme výsměchu. Tráva plná bodláků vyjadřuje totéž, co tráva zaschlá (žlutý porost), tedy starosti, nemoc a jiná utrpení.