Magazín Elita

Vzácná Lipnická bible z doby husitské bude po 600 letech k vidění na hradě Lipnice nad Sázavou

Vzácná Lipnická bible z doby husitské bude po 600 letech k vidění na hradě Lipnice nad Sázavou

Od této neděle budou moci návštěvníci hradu Lipnice nad Sázavou vidět vzácný originál středověkého latinského rukopisu tzv. Lipnické bible, která se sem jako na místo svého vzniku vrátí přesně po 600 letech. Její osud, který je spojený s českou historií a kulturou, nejprve zaujal členy okrouhlického spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Ti se obrátili na ředitele Muzea bible ve Washingtonu (Museum of the Bible), které dnes Lipnickou bibli vlastní s otázkou, zda by bylo možné vzácný rukopis v roce jubilea na Lipnici zapůjčit. Po pěti letech jednání se ručně psaný originál stane hlavním exponátem výstavy Lipnická bible 1421 - 2021, která se na Lipnici veřejnosti otevře díky vstřícnosti Národního památkového ústavu od 27. června do 29. srpna. Kromě výstavy vydává Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici kolektivní monografii Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. V neděli 27. června v 15 hodin také proběhne na hradě Lipnici Ekumenická slavnost: Lipnická bible a Kalich smíření po 600 letech.

„Lipnická bible, dosud málo známý latinský rukopis uložený v USA, je tichým svědkem neklidného času husitských válek. Jeho unikátnost spočívá nejen ve stáří, ale také v tom, v jak zachovalém stavu je,” zdůrazňuje Ladislav Langpaul ze Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. „Bible obsahuje nejen výtvarný doprovod, ale i množství osobních poznámek, jak text vykládat v tehdejších diskusích mezi katolíky a kališníky. Zdá se, že ji v době husitských válek nějakou formou užívaly obě strany, takže rukopis můžeme i v současné době brát jako inspiraci smíření v Čechách,” dodává Ladislav Langpaul.

Lipnická bible bude vystavena ve druhém patře Thurnovského paláce hradu Lipnice nad Sázavou za přísných technických a bezpečnostních opatření. Do místnosti nesmí dopadat světlo a čidla budou hlídat správnou vlhkost. Vedle samotného rukopisu se návštěvníci výstavy Lipnická bible 1421 - 2021 seznámí na dvaceti doprovodných panelech se zajímavostmi z její historie i s širšími souvislostmi. Zároveň si kodex budou moci virtuálně prolistovat na dotykovém displeji.

Muzeum bible ve Washingtonu Lipnickou bibli zapůjčí do České republiky bezplatně a uhradí navíc přepravu a pojištění. Na nákladech se bude významně podílet soukromý sponzor z USA, který si nepřeje uvádět svoje jméno. Česká strana zajistí výstavní prostory a jejich zabezpečení.

Po skončení hlavní turistické sezóny bude originál Lipnické bible vystaven od 1. do 15. září 2021 v Zrcadlové síni Klementina v Praze, která je součástí Národní knihovny ČR.

Odborná kolektivní monografie Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku editorů doc. Lucie Doležalové PhD., Karla Pacovského a dalších šestnácti autorů shrnuje nejnovější výzkum o Lipnické bibli i širší kontext jejího vzniku. Kniha vyjde 26. června v den zahájení výstavy na hradě Lipnice nad Sázavou. Na podporu vydání knihy uspořádal okrouhlický spolek prostřednictvím crowdfundingového portálu HitHit sbírku, jež vynesla částku téměř 200 000 Kč. Ta významně pomáhá k financování celého projektu, spočívajícího především na soukromých příspěvcích a podpoře.

Organizaci výročí Lipnické bible zajišťuje Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Výzkum prezentovaný ve zvláštní publikaci i na výstavních panelech řídila doc. Lucie Doležalová, Phd. Byl realizován na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s podporou projektů Centrum pro studium středověku (Progres Q07), Středověká studia ve studentské perspektivě (SVV č. 260 554) a projektu č. LM2018101 LINDAT/CLARIAH-CZ podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Výstavu bude ve svých prostorech na hradě Lipnici zajišťovat Národní památkový ústav ve spolupráci s Muzeem bible ve Washingtonu.

Vznik a historie Lipnické bible

Když v květnu 1421 neznámý písař dopisoval v Lipnici poslední řádky obsáhlé latinské bible, na níž usilovně pracoval už přinejmenším celý uplynulý rok, České království se zmítalo ve víru vleklé nábožensko -politické krize a k tomu muselo čelit vojenskému nátlaku usilujícímu složitou situaci vyřešit hlavně rychle a rázně. Lipnice nad Sázavou tehdy patřila jednomu z nejmocnějších mužů země, Čeňkovi z Vartenberka. Ten zde v hradní kapli již před čtyřmi lety nechal za skandálních okolností vysvětit na kněze přívržence kalicha. O několik málo dní, nanejvýš týdnů později – začátkem června 1421 – se pak tento český šlechtic zúčastnil slavného sněmu v Čáslavi, na němž byla odmítnuta platnost korunovace Zikmunda Lucemburského a naopak přijata závaznost základního husitského programu ve znění Čtyř pražských artikulů...

ZDROJ FOTO - Lipnická bible: Courtesy Museum of the Bible Collection. All rights reserved. Copyright Museum of the Bible, 2021 (2)_mail

Zdroj: Jiří Sedlák, ArtsMarketing.CZ

Fotogalerie
14261 14262

Další články z rubriky

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti