Magazín Elita

Topit se

Zmaření nadějí a těžkosti. Úmrtí v rodině. Utopí-li se nějaká osoba, kterou neznáme, pravděpodobně se zbavíme někoho, kdo nám škodí.