Magazín Elita

Projekty, kauzy, pozvánky

VRACÍME ZRAK AFRICE – SBÍRKA BRÝLE PRO AFRIKU

VRACÍME ZRAK AFRICE – SBÍRKA BRÝLE PRO AFRIKU

Nezisková česko-slovenská organizace International Humanity v rámci svých humanitárních projektů v Malawi pokračuje v projektu Vracíme zrak Africe. Na bezplatnou pomoc českých a slovenských lékařů zachraňujícím očními operacemi zrak nejchudším obyvatelům afrického venkova, kteří jako nevidomí nedokáží uživit sebe ani své rodiny.

PRAŽSKÉ KOLO SOUTĚŽE DÍVKA ROKU 2014 MÁ JIŽ SVÉ VÍTĚZKY

PRAŽSKÉ KOLO SOUTĚŽE DÍVKA ROKU 2014 MÁ JIŽ SVÉ VÍTĚZKY

Včerejší odpoledne bylo plné napětí a očekávání, neboť pro tři dívky znamená postup do vyššího kola soutěže Dívka roku 2014, že jsou blíže svému snu, který je o herectví, tancování, zpívání i modelingu, ale také o zdravém životním stylu.

Pražského castingového kola se ujala Agentura HITCH event Davida Radila a Braňa Poláka. Oba jsou milovníci rychlých a krásných aut a není tedy divu, že soutěž netradičně přenesli do království aut Advantage Cars s.r.o. v pražských Vysočanech.  Odpolednem provázela sehraná dvojka - Lenka Vacvalová a Martin Zach.

NA DOBROU VĚC JE PROSTOR VŽDY

NA DOBROU VĚC JE PROSTOR VŽDY

Ano, přesně tak, na dobrou věc je prostor vždy. Přesně to si uvědomuje společnost LE&CO, výrobce šunky a masných specialit nejvyšší kvality. I letos na prahu nového roku byl pokřtěn firemní kalendář jmenované společnosti a při té příležitosti předala její zástupkyně dva šeky v celkové výši 100.000 Kč ve prospěch těch, kteří je opravdu potřebují.

CÍRKEVNÍ RESTITUCE NA PŮDĚ NÁRODNÍ GALERIE

CÍRKEVNÍ RESTITUCE NA PŮDĚ NÁRODNÍ GALERIE

Národní galerie v Praze přijala v řádné lhůtě třicet čtyři žádostí o vydání movitých věcí umělecké povahy na základě zákona o církevních restitucí, které  byly podány ve lhůtě do 2.1.2014. V současné době probíhá identifikace více než 500 uměleckých děl, které žádosti zahrnují. Církevní restituce ve věci vydání církevního majetku dle zákona č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi mohou přinést to, že Národní galerie bude muset vydat díla nedozírné hodnoty, a to do půl roku od podání žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak.

POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

Zjistili jsme, že není zcela jasno mezi řidiči, především „šedesátníky“, jak často mají absolvovat povinnou lékařskou prohlídku. V současné době platí dva vzorce, jejichž rozhraní je 1. červenec 2013, kdy vstoupila v platnost (účinnost) novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

NEPODCEŇUJTE OCHRANU SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇUJTE OCHRANU SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ještě si stále málo uvědomujeme, jak je důležité si vše o své osobě střežit, pokud nechceme za někoho, koho ani neznáme, platit úvěr či zjistit, že vlastní naši střechu nad hlavou. S denní pravidelností se setkáváme v médiích s informacemi o tom, jak někdo zneužil osobní data nějakého konkrétního člověka či skupiny.

ŠKOLKY UŽ NEHODNOTÍ JEN ÚŘEDNÍCI, ALE I RODIČE NA SPECIÁLNÍM WEBU

ŠKOLKY UŽ NEHODNOTÍ JEN ÚŘEDNÍCI, ALE I RODIČE NA SPECIÁLNÍM WEBU

Pro každého rodiče jsou při výběru mateřské školy důležitá zejména tři kritéria. Vzdálenost mateřské školy od bydliště, kapacita mateřské školy a její reputace. Zjistit první dvě kritéria rodičům nečiní žádný problém, s tím třetím ale rodiče doposud problém měli, a to velký!

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Sázka je takový akt dohody, kdy se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé, že bude plnit výhru. Byla-li výhra dána, nemůže ji prohrávající strana vymáhat zpět. To neplatí, pokud prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK UMOŽŇUJE, ABY MOHLY DĚDIT TŘEBA I UTAJENÉ DĚTI ČI MILENKY

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK UMOŽŇUJE, ABY MOHLY DĚDIT TŘEBA I UTAJENÉ DĚTI ČI MILENKY

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Zakládá možnost sepsat závěť s podmínkami, které však nesmí dědice a odkazovníky šikanovat a nesmí být ani v rozporu s dobrými mravy. Opět budou mít možnost dědit utajené děti, ale i milenky, kamarádi a přátelé.

AKAI VSTUPUJE NA ČESKÝ TRH

AKAI VSTUPUJE NA ČESKÝ TRH

Společnost SFYS s.r.o. - Support For Your Sales představila na počátku adventu české veřejnosti produkty značky AKAI v kategorii Smartphony a Tablety. Prezentace byla skutečně pompézní - AKAI VIP párty byla vedena stylově v asijském duchu, kterého se ujala Agentura HITCH event.