Magazín Elita

Bačkory

Vyjadřují především klid domova a rodinný život. Podle toho, jak se nám bačkory líbí či jak nám jsou příjemné, můžeme odečítat, jak se nám žije a daří na domácí půdě, můžeme také vyvozovat, jaké máme domácí zázemí. Také se dá říci, že kolik párů bačkor ve snu vidíme, tolik vztahů či životů vedeme.

Bábovka

Hodnotíme pouze, pokud je čerstvě upečená, nespálená a my ji načínáme - první zakrojení, v tomto případě je pravděpodobný přírůstek v rodině, i v případě, že se pár potýká problémy s plodností.


 

Babička

Pro výklad tohoto symbolu je důležité jaký k ní máme ve skutečnosti vztah. Prarodiče stojí vždy vedle nás, aby se nám lépe dařilo. Pokud s nimi hovoříme, bude úspěšný náš záměr. Vidíme-li je spokojené, budeme spokojeni i my, vidíme-li je nespokojené, zlobící se apod., varují nás nebo se na nás zlobí, protože jsme lehkovážní a málo odpovědní.

Autonehoda

Finanční ztráta je více než jistá. Černý kouř z hořícího auta je vždy znakem přicházejících špatných časů. Plameny bez kouře značí nečekaný zvrat. Srážka aut bez velkých problémů upozorňuje na rivaly a obchodní konkurenci.

Auto

Je to prostředek, který nás někam posunuje. Pokud jsme sami za volantem, máme vše pod kontrolou, pevně  v rukách. Vezeme-li se, vyjadřuje kvalita jízdy a  vozu náš postup v životě - odpovídá v přeneseném slova smyslu, jak budeme postupovat životem. Stabilnost jednoznačně vyjadřuje kvalita vozu. Kupujeme-li si nové auto, jdeme odhodlaně a připraveně vstříc nové budoucnosti. Prodáváme-li svůj vůz, je možné, že přeceňujeme své znalosti a zkušenosti. Očista vozu upozorňuje na to, abychom  se ještě jednou ujistili o správnosti našeho postupu a náhledu na věc. Velikost vozu přímou úměrou, čím větší vůz vezoucí dobře zajištěný náklad, tím větší zisk můžeme očekávat. Couvání vyjadřuje nutný pohled zpět, oprášit své znalosti a je vhodné čerpat ze zkušeností. Závodíme-li, jsme odvážní a občas máme sklony podceňovat vše, co je okolo nás. Vyhrajeme-li závod, nic nás neohrozí, i když se budeme potýkat s osobami, které nám chtějí škodit.

Atentát

Vždy nás upozorňuje na významné přicházející změny. Čím větší škody, tím větší změny. 

Artista

Upozorňuje nás na to, abychom se snažili při plnění úkolů se nerozptylovat nepodstatnými věcmi, jinak úkol nesplníme.       

Armáda, vojsko

Primárně nás nabádá k disciplíně, ale také upozorňuje na to, abychom si uvědomili, že se musíme na vše důkladněji připravovat. Obecně s e dá říci, že přichází nepokojné období. Spojí-li se s námi jiná armáda či vyzveme spojeneckou armádu k pomoci, není na tom naše odvaha nejlépe, ale také to může být znak obsedantní psychózy. Prchající jsou nepříjemné informace a zprávy.  Jsme-li napadeni či zajati nepřátelskou armádou, je nutné přehodnotit své kroky, které mohou být velice konzervativní.

Apoštol

Staneme s e kmotrem či patronem, neboť nás o to někdo požádá. Může s e však také jednat o poručnictví. Bude-li nám žehnat, není to nejlepší znamení, je to spíše varovný signál a upozorňuje nás na to, že naše síly jsou nedostačující a je nutné a i vhodné požádat o adekvátní pomoc.

Antikoncepce

Neudělali jsme něco dobře a podvědomí nám podstrkuje, že budeme muset provést nějaké korekce, vyvodit důsledky a opatření.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM