Magazín Elita

Krájení

Vždy vyjadřuje nezbytnost dělení, rozdělení či odloučení. Dělíme-li jídlo, jdeme správnou cestou. Dělíme-li věci a předměty čeká nás pravděpodobně rozchod s někým blízkým, ale možná jen odloučení, které však nezaručí úspěšné pokračování ve vztahu po odpočinku. Pořeže-li se dítě, jde o reinkarnační sen nám dává poznat naše historické (genetické) vzpomínky – tyto sny se zdají dětem mezi 9 a 10 rokem života. Pořeže-li se starší dítě nebo dospělý, příliš riskujeme a nehledíme na důsledky.

Krabice

Překvapení a také tajemství. Otevřená krabice či krabička předesílají zloděje v domě.

Kožich, kožešina

Vždy se musíme zamyslet nad tím, zda nepřeceňujeme své zdraví. Máme sníženou imunitu a budeme se potýkat s infekčním  či zánětlivým onemocněním. Kožešina značí zisk, pohodlí a zajištění, ale na druhé straně je nutné počítat se zlou krví a mrzutostmi, díky  třetí osobě. Darovaná  kožešina či kožich vyjadřují výlučně vztah z rozumu. Stahujeme-li kůži čeká nás rozmnožení majetku. Balíme-li se do kožichu či kožešin, jsme nespokojeni se svým životem, podléháme často úzkostem, pronásledují nás deprese a odmítáme se bavit a bráníme se rozptýlení. Potkáme-li někoho zabaleného do kožešin a je to konkrétní osoba, kterou potkáváme, může se stát naším dobrým přítelem.  Návštěva farmy, kde jsou zvířata chována pro kožich, budeme mít možnost rozšířit své úspěšné podnikání. Vlastníme-li my farmu, vrátí se nám investice, ale více nevyděláme.

Kozel

Nečekané dědictví či jiný přísun peněz. Potyčka s kozlem je zastrašováním , které někdo vyvíjí, ale není nutné ho brát vážně. Je-li ve snu kozel zabit, máme levé ruce a jsme také velice neohrabaní (i slovně). Je pravděpodobné, že nás čeká škoda vlastní vinou.

Koza

Postaví  se proti nám protivný rýpal, který nám znepříjemní život. Dojit či pít kozí mléko znamená, že nás rýpal neudolal ani neznervóznil. Koza ve snu také upozorňuje na to, že jsme trochu jiní, máme jiné zvyky a názory než naše okolí.

Kovář, kovárna, kovadlina

Práce  kováře v kovárně je pobídkou, abychom byli ještě usilovnější, protože se nám otvírají nové cesty, ale musíme ještě chvíli vydržet, totéž platí pro kovadlinu. Nebudeme-li mít sílu nebo vůli a nevydržíme, můžeme se dostat do existenčních problémů. Rozbije-li se nástroj v kovárně nebo upadne, čeká nás velice krušné období a malý či žádný zisk.

Kouzelník

Vykládá  se podobně jako herec či kejklíř.  Vždy něco předstírá, často si hraje na silnějšího, než doopravdy je. Je-li sám snící kouzelníkem, je jisté, že se mu nepodaří dosáhnout toho, oč právě usilujeme. Díváme-li se na kouzelníka, který získává velký obdiv, zbytečně si děláme vše složitější, kde postačí jednoduché řešení.

Kousnutí

Většinou ukazuje na místo na těle, kde se tvoří zánětlivé ložisko. Pokousání na těle také značí žárlivost.

Kouření

Vyjadřuje  náš neklid, nespokojenost a nízké sebevědomí. Kouříme-li proti zákazu nebo upozornění, jsme tvrdohlaví a nepřijímáme dobré rady. Kuřácké potřeby a cigarety, které ve snu kupujeme, jsou vlivem jiné osoby, která nás hodlá zneužít. Prodavač v trafice nás upozorňuje  na to, že se zdržujeme kritiky přátel, která by však měla být vyřčena.  

Kouř

Vše nově přicházející je pomíjivé! Neustále se budeme  s někým  dohadovat, čeká nás spousta nedorozumění. Naše  dlouhodobá nervozita je tak vážná, že poškozuje naše zdraví: vředy, cukrovka, nemoci srdce. Světlý kouř je pozitivním znakem. Tmavý a páchnoucí je znakem zatvrzelosti a negace.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM