Magazín Elita

Pošta

Novinky dobré i zlé a většinou přicházejí  nahodile. Balíková pošta je předzvěstí dárku.

Postel

Primárně je symbolem sexuality, ale také vyjadřuje nutnost odpočinku. Prázdná vyjadřuje  úmrtí, opouštět ji je však vyléčením. Ležíme-li v ní, onemocníme. Škrobená a nad míru čistá je  šťastným manželstvím, upravená je jistota a klid. Špinavá a v nepořádku je  vyzrazeným tajemstvím. Vidět odnášet je znakem, že musíme oželit  půjčku či zápůjčku. Vidíme-li ležet někoho jiného ve své posteli je náš vztah či manželství vážně ohrožené. Spí-li se nám špatně v posteli, špatné usínání, necítíme se psychicky dobře, jsme plní rozporů.


Porodní bába, asistentka

Pro svobodné vyjadřuje  brzký sňatek, pro zadané  je požehnáním.  Vyšetřuje-li nás, nemáme čisté svědomí či střežíme tajemství. Budeme-li jí my sami, budeme muset být v něčem  velice  rychlí, abychom získali dobré místo v pořadníku.

Poprava

Rekapitulujeme svůj život. Sledujeme-li ji jako diváci, překonáme svého soka. Je-li popraven někdo koho známe, čeká nás odloučení či rozchod. Jsme-li my popraveni, čeká nás vážné nebo bolestivé onemocnění.

Popel

Hazardování s budoucností, naše naivnost bude potrestána velkým pokořením. Sypeme-li popel, budeme muset přijmout smrt někoho blízkého. Svážíme-li popel (ne odpadky) zbohatneme.

Pokrývač

Při práci vyjadřuje čest a uznání. Hovoříme-li s ním, můžeme využít výhodných styků.

Pole

Vždy vyjadřuje dostatek práce a často velice namáhavé práce. Obděláváme-li pole, staráme se o něj, je potvrzením dostatku práce. Ladem ležící či zpustlé vyjadřuje nejistou budoucnost, nedokážeme se rozvíjet, nemáme správné motivace. Zelenající se  a obilné je vždy vyjádřením zisku.

Pokladnice

Dobré  přátelské vztahy.

Pomsta

Nebude  možné se něčemu vyhnout.

Pomeranče

Je to ovoce, takže primárně jde o sexuální symboliku. Trháme-li je, měli bychom se ujistit, zda konáme správně, neboť štěstí v zádech  rozhodně nemáme. Jíme-li je, stabilizuje se náš zdravotní stav. Někdy vyjadřuje  naše touhy cestovat.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM